Supervisor as Coach and Mentor ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง

รหัสหลักสูตร: 65972

จำนวนคนดู 1498 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Supervisor as Coach and Mentor ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          หัวหน้างานคือผู้ที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในองค์กรเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานของกลุ่มปฏิบัติการทั้งส่วนสำนักงาน บริหาร และปฏิบัติการ มีหน้าที่วางแผนงาน ดูแลจัดการ แก้ไขปัญหา และนำพาองค์กร พาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรตั้งไว้ หัวหน้างานมีคุณสมบัติหลากประการ ทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธากับทีมงาน ทักษะที่สำคัญที่หัวหน้างานที่ต้องมีในปัจจุบันคือ ทักษะ Coach และ Mentor ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน ไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( Self – Solution Thinking ) ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดมีหัวหน้างานที่มีทักษะด้าน Coach และ Mentor จะนำไปสู่การสร้างทีมงานและผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร    


 วัตถุประสงค์ (Objective)

     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของหัวหน้างานแบบ Coach และ Mentor

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการ Coach และเทคนิคต่างๆในการเป็น Mentor

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเพื่อนำไปใช้ในองค์กรตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


     1. หัวหน้างานมีบทบาทในการสร้างความสำเร็จให้องค์กรได้อย่างไรบ้าง

     2. ทักษะของหัวหน้างานที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

     3. รูปแบบการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงเป็นอย่างไร

     4. บทบาทของหัวหน้างานในการโค้ช Coach และ Mentor และรูปแบบ TAPS Model

     5. แนวทางการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อการสร้างการพัฒนาและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

Workshop

     6. การเข้าใจคนประเภทต่าง ๆ และหลักการที่หัวหน้างานควรตระหนักตาม SCARF Model

     7. บทบาทของหัวหน้างานในการเป็น Mentor

     8. เทคนิคการสร้าง SMARTER GOAL และติดตามผลด้วย GROW Model

     9. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ Collaborative Working Team ผสานกับ CFR

Workshop

     10. ประเด็นที่ควรระวังในการบทบาทการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง แนวทางป้องกันและแก้ไข

           สรุปประเด็นการเรียนรู้


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้จัดการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Supervisor as Coach and Mentor ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Supervisor as Coach and Mentor, ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด