นักวางแผน นักบริหารเวลา นักสื่อสาร เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning, Time management, Communication to Work Effectively)

รหัสหลักสูตร: 66501

จำนวนคนดู 835 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
นักวางแผน นักบริหารเวลา นักสื่อสาร เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning, Time management, Communication to Work Effectively)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ทุกองค์กรล้วนตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่การผลักดันเป้าหมายให้บรรลุผลได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงการนำเทคนิคต่างๆ มาปรับใช้การทำงาน อาทิ การวางแผนงานอย่างมืออาชีพ การบริการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และการสื่อสารแบบสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น ดังนั้นองค์กรควรมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถในทักษะข้างต้น เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
     หลักสูตร นักวางแผน นักบริหารเวลา นักสื่อสาร เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การจัดสรรเวลาอย่างคุ้มค่า และเทคนิคการสื่อสารแบบสร้างแรงจูงใจ โดยนำไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
วัตถุประสงค์  (Objective)
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และสามารถตั้งเป้าหมายในการวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจคุณค่าของเวลา พร้อมทั้งสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และสามารถสื่อสารแบบสร้างแรงจูงใจ สร้างมูลค่าให้การสื่อสารได้ถูกต้อง
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และวิเคราะห์สาเหตุรวมถึงวิธีป้องกันปัญหาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1 : นักการวางแผนงาน
   •    Change Mindset การทำงานอย่างมืออาชีพ
   •    หัวใจสำคัญใจของการวางแผนงาน
   •    เทคนิคการวางแผนงานแบบมีส่วนร่วม
   •    เทคนิคการบริหารจัดการแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   •    เรียนรู้อุปสรรคในการวางแผนงาน
   •    วิธีป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในแผนงาน
Module 2 : นักการบริหารเวลา
   •    Change Mindset การบริหารเวลา
   •    เรียนรู้คุณค่า และประโยชน์ของการบริหารเวลา
   •    เรียนรู้ลักษณะของนักบริหารเวลาที่ดี
   •    เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ
   •    เทคนิคการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริการเวลา
Module 3 : นักการสื่อสาร
   •    Change Mindset การสื่อสารประการประสานงาน
   •    เรียนรู้องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
   •    เรียนรู้กระบวนการสื่อสารเพื่อมุ่งผลสำเร็จ
   •    เรียนรู้รูปแบบของการสื่อสารภายในองค์กร
   •    เทคนิคการสร้างมูลค่าและสร้างแรงจูงใจในการสื่อสาร
   •    เทคนิคการแก้ไขอุปสรรคในการสื่อสาร
   •    สร้างความตระหนักการวางแผน การบริหารเวลา การสื่อสาร
   •    สรุป-ถาม-ตอบ
Workshop 1 : ค้นหาประโยชน์ของการทำงาน
Workshop 2 : การตั้งเป้าหมายในการวางแผน
Workshop 3 : การทลายกำแพงของการบริหารเวลา
Workshop 4 : การใช้ส่วนผสมของการสื่อสาร
Workshop 5 : วิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย ของการสื่อสาร
Workshop 6 : สร้างนักวางแผน นักบริหารเวลา นักสื่อสาร
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
       -    การบรรยาย  40%
       -    กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
       -    กรณีศึกษา 10%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
   -    ผู้จัดการ
   -    หัวหน้างาน
   -    พนักงาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร นักวางแผน นักบริหารเวลา นักสื่อสาร เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Planning, Time management, Communication to Work Effectively)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: นักวางแผน นักบริหารเวลา นักสื่อสาร, นักบริหารเวลา นักสื่อสาร เพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิ, Planning, Time management, Communication to Work Effectively

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต