หลักสูตรอบรม HR มืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66813

จำนวนคนดู 1006 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม HR มืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)


          การประกอบธุรกิจทุกประเภทที่ทำให้องค์กรอยู่ได้ทรัพยากรหลักๆที่ต้องบริหารจัดการก็คงเป็นเรื่องของ “คน” ดังนั้นคนที่ทำงานด้านการบริหารคนประการแรกก็คงเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือเรียกสั้นๆ ก็คือ “HR” HR จะเป็นฝ่ายสนับสนุนงานต่างๆภายในองค์กร การบริหารงานด้านบุคคลยุคใหม่นั้น HR จำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลายนอกเหนือจากงานด้านบริหารคนแล้ว HR ยุคใหม่จะต้องมีความสามารถการคิดเชิงบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นการนำกลยุทธ์องค์กรมาเชื่อมโยงกับการบริหารคนอย่างไรให้คนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          หลักสูตร HR มืออาชีพ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติของงาน HR ไม่ว่าการเป็นบริหารภายใต้สถานการณ์ที่การแข่งขันกันอย่างรุนแรง การดึงศักยภาพของคนมาพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศ และพันกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางในการบริหารบุคคลในยุคดจิทัล

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบาบาท ความรับผิดชอบ และการนำกลยุทธ์องค์กรมาเชื่อมโยงกับการบริหารบุคคลงานบุคคลได้อย่างเหมาะสม

          3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคใหม่ๆไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้งานบุคคลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

          •การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

          •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


          1.ทบทวนเป้าหมายขององค์กร !!

          2.กรอบแนวคิดในการบริหารคนแบบมืออาชีพในยุคดิจทัล

          3.บทบาทของงาน HR (เน้นบรรยาย และกิจกรรมย่อยระหว่างเรียน)

                    -การวางอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

                    -การสรรหาและว่าจ้างงาน (Recruitment)

                    -การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

                    -การพัฒนาบุคลากร (Training & Development)

                    -การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relationship)

          4.แนวคิดการบริหารคน ยุคเก่าและยุคใหม่

          5.4 บทบาทของการบริหารบุคคลที่หัวหน้างานต้องมี (เน้นบรรยาย และกิจกรรมย่อยระหว่างเรียน)

                    -ผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Function Expert)

                    -การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)

                    -การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

                    -การเป็นผู้ชนะใจพนักงาน (Employee Champion)

          6.การนำเครื่องมือต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการเป็น HR มืออาชีพ เช่น BSC,OKR เป็น

          7.สรุปการเรียนรู้
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)


          •HR หรือผู้ทำงานเกี่ยวกับการบริหารคน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม HR มืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม HR มืออาชีพ, อบรม 2566, อบรม สัมมนา 2566, อบรมหลักสูตร 2566, อบรมออนไลน์, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด