หลักสูตรอบรม กฎหมายแรงงาน HR ควรรู้

รหัสหลักสูตร: 66816

จำนวนคนดู 993 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตรอบรม กฎหมายแรงงาน HR ควรรู้
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          

          ในการประกอบกิจการใดๆนั้น HR หรือตัวแทนนายจ้าง รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ดูแลการจ้างงาน จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเบื้องต้น เพราะเมื่อใดที่เกิดการจ้างงาน ลูกจ้างและนายจ้างจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย และการสร้างความเป็นธรรมร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

          ฉะนั้นหลักสูตรนี้เน้นวิธีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เพื่อHR หรือตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้างทำงานร่วมกันภายใต้กฎหมายแรงงาน โดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และช่วยกันสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยหลักและวิธีการที่เข้าใจกันมากขึ้น

วัตถุประสงค์ (Objective)

          1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแรงงานเบื้องต้น

          2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมภายใต้การทำงานร่วมกัน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

•การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%

          •กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40% (กรณีศึกษา)

          •มี Pre-test, Post-Test

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

          •ภาพรวมของกฎหมายแรงงาน

          •การจ้างงานและคุ้มครองแรงงาน

          •อัพเดทกฎหมายแรงงาน (Update 2562)

          •การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource)และการรับเหมาช่วง แตกต่างอย่างไรกับพนักงานประจำ

          •ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

          •วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์

          •เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา

          •วันหยุด 3ประเภท และวันลา 7 ประเภท

          •อัตราค่าล่วงเวลา และการคำนวณค่าล่วงเวลา

          •ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด

          •หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด การใช้แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก

          •แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย

          •ประเภทของวินัย หลักการและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย

          •การออกหนังสือเตือน และการพักงาน

          •ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน และค่าชดเชย

          •การเลิกจ้าง การลาออก และการเกษียณอายุ

          •หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า & ข้อยกเว้น

          •เงิน3ประเภทที่ต้องจ่ายกรณีนายจ้างเลิกจ้าง

          •หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตรา และการคำนวณ

          •การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม

          •ข้อระมัดระวังที่นายจ้างมักจะปฏิบัติไม่ถูกต้อง

          •กรณีศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

          •HR หัวหน้างาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม กฎหมายแรงงาน HR ควรรู้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม กฎหมายแรงงาน HR ควรรู้, อบรม 2566, Online training, อบรมหลักสูตร, อบรมออนไลน์ 2566, หลักสูตรอบรม 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด