หลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการลูกค้าสมัยใหม่

รหัสหลักสูตร: 67262

จำนวนคนดู 832 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการลูกค้าสมัยใหม่
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      "การขาย" ถือเป็นหัวใจของธุรกิจซึ่งการที่จะเป็นนักขายที่เก่งและประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักขายจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการขายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายและมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดนอกจากนั้นสิ่งสำคัญของการขายคือการบริการลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละคนจะมีความต้องการที่หลากหลายเพราะฉะนั้นการที่จะตอบสนองความต้องของลูกค้าจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าก่อนจึงจะช่วยให้สามารถบริการลูกค้าได้ตรงตามความคาดหวังอันจะเป็นผลทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วกลับมาใช้บริการซ้ำหรือซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น

       หลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการลูกค้าสมัยใหม่เป็นหลักสูตรที่เปิดมุมมองการขายและการบริการที่เปรียบเสมือนการถอดหมวก "พนักงานผู้ให้บริการ" มาสวมหมวก "ลูกค้า" แทน ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการขายสินค้าเกิดความเข้าใจปรับเปลี่ยนทักษะและพฤติกรรมการทำงานเพื่อองค์กรมากขึ้น


วัตถุประสงค์

  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการขายรวมทั้งพัฒนาเทคนิคการขายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย

  2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดและเห็นความสำคัญคุณประโยชน์ในการพัฒนาการบริการเข้าใจรับฟังและตอบข้อซักถามต่างๆ ในมุมมองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

  3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการขายและการให้บริการลูกค้าได้และหาแนวทางการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.เสริมสร้างเทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้า (Service Excellence for Customer Engagement)

ฝึกปฏิบัติการบริการลูกค้าพร้อมให้เทคนิค / ความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรเน้นการเรียนรู้ลูกค้าและทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเลิศ

   •  เปิดมุมมองการบริการในฐานะ “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้รับบริการ”

   •  เรียนรู้ธรรมชาติของลูกค้าและบริการที่ได้ใจ

   •  กุญแจสำคัญในการบริการลูกค้าให้ประทับใจ (7S for Service Excellence)

   •  การสื่อสารในงานขายและบริการ เพื่อสร้างความประทับใจ

   •  เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ


2.ฝึกทักษะการขายอย่างมืออาชีพด้วยเทคนิค “MAGIC”

วิทยากรจะอธิบายถึงขั้นตอนในการขายอย่างมืออาชีพแบบง่ายๆ ใช้ได้จริงด้วยเทคนิค “MAGIC”

   •  M = MEET / พบกัน

เรียนรู้วิธีสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าว่าได้เข้ามาในร้านค้าที่เหมาะสมและเจอพนักงานขายที่จะตอบสนองความต้องการของเขาได้,การเรียนรู้ประเภทของลูกค้า

   •  A = ASK / ถามความต้องการ

เรียนรู้วิธีการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเข้าใจความต้องการของเขา รวมทั้งฝึกทักษะในการตั้งคำถามและการฟังอย่างตั้งใจโดยใช้บทบาทสมมติที่วิทยากรกำหนดให้และบทบาทสมมติที่เป็นเรื่องจริง

   •  G = GIVE / ให้คำแนะนำ/นำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการ

เรียนรู้ถึงวิธีการให้คำแนะนำ/นำเสนอสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยใช้หลักของ

     Feature

     Advantage

     Benefit

โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกการสร้าง FAB ของผลิตภัณฑ์จริงของผู้เข้าสัมมนาและฝึกบทบาทสมมติในการนำไปใช้ด้วย

   •  I = INSPIRE / จูงใจให้ซื้อสินค้า

เรียนรู้ถึงความสำคัญและลักษณะของประโยคกระตุ้นความสนใจ และจูงใจให้ซื้อสินค้าสำหรับลูกค้าแต่ละประเภทโดยผู้เรียนจะฝึกการสร้างประโยคกระตุ้นความสนใจสำหรับสินค้าจริงของเรา

   •  C = Close / ปิดการขาย

เรียนรู้ถึงเรื่องการจับสัญญาณคำถามที่แสดงว่าลูกค้ากำลังจะซื้อสินค้าเพื่อปิดการขายรวมถึงวิธีการต่างๆที่ใช้ในการปิดการขายได้อย่างง่ายดาย


3.ข้อพึงระวังและ Key Success Factor ในการขายและการบริการสำหรับพนักงานขาย


ลักษณะการเรียนรู้

   กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติบทบาทสมมุติ 70%

   การบรรยายให้ความรู้ 20%

   กรณีตัวอย่าง และกรณีศึกษาจากการทำงานจริง10%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

   1.ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการขาย รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการขายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย

   2.ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดและเห็นความสำคัญ คุณประโยชน์ในการพัฒนาการบริการ เข้าใจ รับฟัง และตอบข้อซักถามต่างๆ ในมุมมองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

   3.ผู้เข้าอบรม สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการขายและการให้บริการลูกค้าได้ และหาแนวทางปิดการขายเพื่อเพิ่มยอดขายได้


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานขาย และผู้เกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการขายและการบริการลูกค้าสมัยใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการขายและการบริการลูกค้าสมัยใหม่, เทคนิค MAGIC, เสริมสร้างเทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด