หลักสูตร Basic of Accounting , Finance and Tax

รหัสหลักสูตร: 67398

จำนวนคนดู 474 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Basic of Accounting , Finance and Tax
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ในการดำเนินธุรกิจนอกจากผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ในเรื่องกลยุทธ์การบริหารองค์กรอย่างไรให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ไม่ว่าจะจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องคน แต่มีอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้บริหารควรจะมีการศึกษาคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของบัญชีการเงิน การอ่านงบบัญชีได้ ใช้งบการเงินในการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ หรือแม้แต่เรื่องของภาษีอากร เพราะรายได้ไม่ได้มาจากการขายสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการใช้เงินให้คุ้มค่า การเสียภาษีอย่างถูกหลัก หากไม่มีความรู้อาจจะหลุมพรางที่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานได้ เช่น การใช้เงินลงทุนกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ โดยค่าปรับภาษีต่างๆ อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจ่าย

หลักสูตร Basic of Accounting, Finance and Tax เน้นให้กลุ่มระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร เรียนรู้ความสำคัญทางบัญชีการเงิน การภาษีอากร เพื่อเพิ่มแนวทางในการบริหารและใช้ทรัพยากรการเงินไปลงทุนสำหรับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้มีการบริหารด้านการเงินว่ามีความสำคัญอย่างไรกับองค์กร

2.เพื่อให้เข้าเรียนรู้เข้าใจเรื่องบัญชี การเงิน ภาษี เบื้องต้น

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเสียภาษีที่สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและประหยัด และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.หลักคิดและความหมายของบัญชี

2.ความหมายของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย

3.การวิเคราะห์รายการค้า และวงจรบัญชี

4.การเรียนรู้ประเภทของงบการเงิน

5.บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน (Non Finance)

6.การวิเคราะห์งบการเงิน (Ratio Analysis)

-สภาพคล่อง (Liquidity)

-ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)

-การบริหารหนี้สิน (Debt Management)

-ความสามารถในการทำกำไร (Profitability

7.Workshop 1 : กิจกรรมการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหาร

8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

9.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

10.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11.ภาษีเงินได้นิติบุคคล

12.ภาษีธุรกิจเฉพาะ

13.ภาษีต้องห้าม

14.ปัญหาการยื่นแบบและการชำระภาษี

15.อัตราเบี้ยปรับ เงินเพิ่มของภาษี

16.Workshop 2: กิจกรรมการคำนวณภาษี บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

17.สรุป ถาม - ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Basic of Accounting , Finance and Tax
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความหมายของบัญชี, ประเภทของงบการเงิน, สภาพคล่อง, การบริหารหนี้สิน, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด