หลักสูตร ISO 9001:2015 for Top management

รหัสหลักสูตร: 67598

จำนวนคนดู 240 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ISO 9001:2015 for Top management
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           การประยุกต์ใช้หลักการบริหารด้านคุณภาพ (ISO 9001) เป็นพื้นฐานของการพัฒนากระบวนการใน องค์กรอย่างเป็นลําดับและต่อเนื่อง เนื่องจากโครงสร้างของข้อกําหนดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมจึงทําให้มาตรฐานนี้ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก โดยในปี 2015 มาตรฐาน ISO 9001 มีการปรับเปลี่ยนและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้และทำการศึกษาข้อกําหนดและความแตกต่าง เพื่อให้องค์กรสามารถนํามาตรฐานมา ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • แนวคิดพื้นฐานใหม่ (New Fundamental Concepts) ใน ISO 9000:2015 New Fundamental Concepts - The concept of organization purpose - The concept of external environment - The concept of interested parties
  • โครงสร้างมาตรฐานระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ (Annex SL: High Level Structure)
  • ประเด็นและสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงของระบบบริหารงานคุณภาพ
  • บทบาทและหน้าที่ของ Top management ต่อมาตรฐาน ISO 9001:2015
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • สําหรับผู้บริหาร และตัวแทนฝ่ายบริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ISO 9001:2015 for Top management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักการบริหารด้านคุณภาพ, ISO 9001:2015, Top management, มาตรฐานระบบการบริหาร, การบริหารจัดการรูปแบบใหม่, หน้าที่ของ Top management ต่อมาตรฐาน ISO 9001:2015

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด