สัมมนาอบรม ผู้บริหาร และ หัวหน้างาน

หลักสูตรอบรม สำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้างาน เพื่อเพิ่มทักษะหัวหน้างาน ภาวะผู้นำ และ soft skill ที่จำเป็น
ดูหมวดหมู่ย่อย สัมมนาอบรม ผู้บริหาร และ หัวหน้างาน
71 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ