สัมมนาฟรีเฉพาะสมาชิก! กระบวนการทัศน์กลยุทธ์ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารงานบุคคลยุคใหม่! Strategic Leadership : The Next Paradigm for HR

จำนวนคนดู 1167 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  การพัฒนาภาวะผู้นำของนักบริหารงานบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการ นำองค์การสู่ความสำเร็จ  ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของนักบริหารงานบุคคลยุคใหม่ที่เป็นผู้นำในองค์การ   จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์การ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือไว้ วางใจของฝ่ายบริหารและองค์การ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, labour, Best Forecasting and Inventory Replenishment, กลยุทธ์การตลาดของ Philip Kotler, Philip Kotler สุดยอดนักวางแผนกลยุทธ์การตลาด, John C.Maxwell, John C.Maxwell กูรูภาวะผู้นำอันดับหนึ่งของโลก, New York Time, ทีมผู้บริหารอาวียองซ์, วิทยากรสัมมนาจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด