สัมมนาฟรี! “สร้างกระบวนการทำงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลงทุนอย่างง่าย (ธุรกิจขนาดขนาดกลาง และขนาดย่อม)

จำนวนคนดู 636 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี! “สร้างกระบวนการทำงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลงทุนอย่างง่าย (ธุรกิจขนาดขนาดกลาง และขนาดย่อม)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

บริษัทของท่านเป็นธุรกิจขนาดย่อม หรือขนาดกลาง มีจำนวนเครื่องไม่เกิน 50 เครื่อง และ มีพนักงานไอทีที่จำกัดใช่หรือไม่ ?

บริษัทของท่านต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานในแผนกต่างๆ (Process) ให้ง่ายขึ้น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่มีบุคลากรเท่าเดิม ใช่หรือไม่ ?

บริษัทของท่านต้องการให้การสื่อสารภายในระหว่างแผนก หัวหน้า และทีมงานทำได้ง่าย ใช่หรือไม่ ?

บริษัทของท่านต้องการให้การสื่อสารภายนอกกับลูกค้าทำได้ง่ายขึ้น และพร้อมเสมอที่จะตอบรับความต้องการของลูกค้า ใช่หรือไม่ ?

สำหรับทุกคำตอบ ที่ ท่าน คิดว่า “ใช่” ทางบริษัท ไมโครซอฟท์ มีโซลูชั่น ที่สามารถช่วยท่านได้ ภายใต้งานสัมมนา “สร้างกระบวนการทำงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลงทุนอย่างง่าย (ธุรกิจขนาดขนาดกลาง และขนาดย่อม)

วัตถุประสงค์

  • รับชมการบรรยายเชิงสาธิต ในการจัดการเอกสารให้เข้าสู่ระบบตามกระบวนการทางธุรกิจ (Process) ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร และการเข้าถึงเอกสารในแต่ละกลุ่มพนักงาน หรือระดับของผู้บริหารในองค์กร
  • รับชมการบรรยายเชิงสาธิต ในการสร้างงานเอกสารตลอดจน การสร้างระบบการอนุมัติเอกสารอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  • รับชมการบรรยายเชิงสาธิต ในการสร้างระบบการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ที่มีความปลอดภัย การระบุตัวตน และการดูแลอย่างง่ายด้วยทีมไอทีที่มีจำนวนจำกัด
  • ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำแนวคิดที่ได้จากงานสัมมนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลในระดับแผนก หรือ ระดับองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด