กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจพร้อมก้าวไปในยุค AEC

รหัสหลักสูตร: 23074

จำนวนคนดู 954 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

    การสื่อสารนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด ย่อมมีวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือมุ่งหวังให้สิ่งที่เราสื่อสารออกไปมีความถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อ โดยที่ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี ด้วยความประทับใจ อันนำมาซึ่งผลสำเร็จในการสื่อสารแต่ละครั้ง
    ปัจจุบันมีผู้สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากมายทั้งอ่าน พูด และเขียน มีทั้งผู้ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว แต่ปัจจัยใดเล่าที่เป็นสิ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ และปัจจัยใดที่ทำให้ผู้เรียนล้มเหลว 
มาร่วมกันเรียนรู้ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารในการพูด อย่างถูกต้อง ชัดเจน และไม่สร้างความสับสนในการสื่อสาร มาร่วมกันสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสาร เพื่อให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่โดดเด่น มีความเชื่อมั่นทุกครั้งในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และกลายเป็นดาวดวงใหม่ในองค์กรของคุณ


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
     1.             2.             3.             4.             5.        ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม
     1.     รูปประโยคมาตรฐานที่ใช้งานการพูดภาษาอังกฤษ (Patterns of sentence)
     2.     ชนิดของประโยคที่ใช้พูด (Types of sentence)
     3.     รู้จักกลุ่มคำกริยาพิเศษที่ต้องระมัดระวังการใช้งาน (confusing verbs)
     4.     การเลือกใช้กริยาให้ถูกต้องตรงกับประธาน (Subject-Verb agreement)
     5.      การเลือกใช้ Tense ให้ตรงใจในการสื่อสาร และถูกมิติเวลา (Choosing the right tenses)
     6.     เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ประโยคแบบมืออาชีพ (Sentence analysis) 
9 Secrets to beat foreigners 
     8.     การออกเสียง และสำเนียงอินเตอร์ที่ฝรั่งไม่งง
     9.     การใช้คำศัพท์ ที่คนไทยมักใช้ผิดในการสื่อสาร

วิธีการฝึกอบรม
     ทำความเข้าใจ และทบทวนหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด (grammar) การทำแบบฝึกหัด รวมทั้งร่วมกันจัดทีมทำกิจกรรม และร่วมแสดงในเหตุการณ์สมมติในสถานการณ์แบบต่าง ๆ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด