การพัฒนาศักยภาพนักขายเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66586

จำนวนคนดู 1312 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาศักยภาพนักขายเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
   การพัฒนาศักยภาพของพนักงานขาย ถือได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า การเพิ่มความรู้ และการให้ประสบการณ์ส่งต่อแบบทางลัดด้านการขายถือเป็นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงที่เห็นผล
   หลักสูตรนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้พนักงานขายและทีมงานในทุกระดับได้มีความเข้าใจในการนำเสนอเพื่อการขาย ในทุกช่วงจุดสัมผัสระหว่างลูกค้าและพนักงาน การขายแบบไม่กดดัน ให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข ทำงานได้สำเร็จร่วมกันมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการสร้างฐานลูกค้าแบบยั่งยืน
เพราะพนักงานขายในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การขายเท่านั้น แต่ในยุคสมัยที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนรายวัน การยขายจึงไม่ได้คู่กับแค่การบริการ แต่มากกว่านั้นคือการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลายคนเรียกว่า “ที่ปรึกษาด้านการขาย” ในอาชีพของการเป็นพนักงานขายนั้น ภาวะความเครียด ความท้อ ความกดดัน มักมาคู่กันเสมอ
   ดังนั้นการคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบุคคลและเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาว และก้าวผ่านทุกอุปสรรคที่ฉุดรั้งการก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้ชนะที่สง่างาม การนไความรู้ประสบการบ เทคนิคและกลยุทธ์มาใช่ในการจัดการกับลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปิดการขายเช่นกัน
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหาร ได้เข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจ ให้กับตนเองและทีมงานขายได้
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้บริหาร มองหาตัวอย่างแรงบันดาลใจกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหาร สามารถเอาความเข้าใจและเทคนิคไปใช้ในการนำเสนอขาย สามารถเลือกเทคนิคและกลยุทธ์จากการฝึกอบรมต่าง ๆ นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   1.  ทำให้องค์กรได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของพนักงานขายอย่างชัดเจน
   2.  ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสการคิด การพูด การสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น
   3.  ผู้เข้าอบรม คิดบวกมากขึ้น ทั้งกับปัญหาในการทำงานและมุมมองด้านบวก
   4.  ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานแบบมืออาชีพ Be Proactive ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใด ๆ กำลังใจยังเข้มแข็ง
   5.  นำความรู้และเทคนิคต่าง ๆที่ได้จากการอบรม นำกลับไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การขายจริงอย่างมืออาชีพ
รูปแบบการบรรยาย (บรรยายรูปแบบ Onsite และรองรับออนไลน์ผ่าน Zoom ,Microsoft team)
   1.  การบรรยายใช้รูปแบบ Storytelling
   2.  บรรยาย     40%
   3.  กิจกรรม     40%
   4.  ถามตอบ    20%

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อที่ใช้ในการบรรยาย

   Part 1 : เติมไฟให้นักขาย
     1. กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ
     2. กิจกรรมเติมใจ เพิ่มไฟในการทำงาน
     3. Self-motivation to change
     4. ตอบคำถาม
     5. ดึงจุดเด่นของคน จุดแข็งของตนเองมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีความสุขและสำเร็จ
     6. หลักการการบริหารคนแบบ “Inspiration Team” ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน
   Part 2 :  กลยุทธ์เปลี่ยนแนวคิดพิชิตเป้าหมาย
     1. สร้างลักษณะการคิดด้านบวก
     2. เพียงเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
     3. กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วมและการได้สาระ
     4. มหัศจรรย์ความเปลี่ยนแปลง 7 ประการ (The 7 Key Commitment)
     5. เทคนิคการเข้าถึงและสังเกตความต้องการของลูกค้า Face to Face
     6. ตอบคำถาม
   Part 3 : กลยุทธ์การเสนอขายและปิดการขายแบบมืออาชีพ
     7. ขั้นตอนและจังหวะในการนำเสนอขาย
     8. การตอบสนองลูกค้าในรูปแบบเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ
     9. กรณีศึกษา ลูกค้าเจ้าปัญหา, การปิดการขายแบบยั่งยืน,การสร้างความสัมพันธ์ผ่านเสียง
            -  พูดอย่างไร จึงขายได้ ขายดี(เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ)
            -  สิ่งที่พนักงานขายต้องรู้ก่อนขาย(Sales tools)
                    *รู้ข้อมูลองค์กร
                    *รู้สินค้าและบริการ
                    *รู้ความสามารถด้านการขายในตนเอง
             -  กระบวนการในการทำแผนกลยุทธ์การขาย
             -  ขั้นตอนปิดการขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
             -  การเตรียมตัวก่อนการพบลูกค้า (Action plan)
             -  กรณีศึกษา อันเกิดจากลูกค้าปฏิเสธซื้อสู่แนวทางการปิดการขาย
   Part 4 : กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อการซื้อซ้ำและการแนะนำลูกค้าใหม่
             - การสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับลูกค้า
             - เทคนิคการสร้าง “ลูกค้าผู้พักดี”
             - กิจกรรมแชร์ประสบการขาย
             - ถามตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาศักยภาพนักขายเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาศักยภาพนักขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย, ศักยภาพนักขายเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ, การพัฒนาศักยภาพนักขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti