หลักสูตร การพัฒนาทักษะให้ทันโลกยุคใหม่

รหัสหลักสูตร: 67079

จำนวนคนดู 123 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะให้ทันโลกยุคใหม่
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     โลกยุคปัจจุบันไม่เหมือนกับโลกทุกยุคทุกสมัยทีผ่านมาเป็นโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นโลกที่ทำให้ คนตื่นตระหนกกลัว (Panic) ทำอะไรไม่ถูกแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโลกที่คนจำนวนหนึ่งมองเห็นโอกาสใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ ที่พลิกโฉมถ้าอนาคตจากนี้ไปมีเพียง 2 ทางเลือก คือ คุณเปลี่ยน....โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเปลี่ยน หรือคุณรอ....จนกว่าโลกจะบังคับให้เปลี่ยนในที่สุดจะเห็นว่าอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนองค์กร World Economic Forum’s Future

     ได้บอกว่า Jobs Report 10 ทักษะของคนทำงานในโลกของการทำงานยุค New Normal ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 ที่องค์กรต้องการมีอะไรบ้างถ้าแบ่งหมวดหมู่การพัฒนาทักษะ 4 หมวด การจัดการตัวเอง การแก้ไขปัญหา การใช้ เทคโนโลยี การทำงานร่วมกับผู้อื่นจะเห็นได้ว่าบุคลากรในองค์กรจึงต้องพัฒนาทักษะให้ทันโลกในยุคใหม่จริงๆ และต้องสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนและเป้าหมายขององค์กรได้


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญทักษะที่ต้องพัฒนาตัวเองการจัดการการเรียนรู้ในการปรับใช้ใน ความรับผิดชอบของตนเอง (Self-Management)

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมกำหนดแนวทางสิ่งที่ต้อง upskill-reskill ของการพัฒนาตนเองนำไปปรับใช้ใน ความรับผิดชอบในงานของตนเอง

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะต่างๆ ตรงกับสถานการณ์ในการปฏิบัติงานของตนเอง

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติจากการทำ Workshop และฝึกการทำงานร่วมกัน


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง

•การค้นหาตนเองด้วยคำถามจากวิทยากรและเครื่องมือ Coaching card นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม (หลักการโค้ช) กำหนดแนวทางในการพัฒนา (เอกสารแบบฟอร์มในการพัฒนาตนเอง)

•สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง

•ทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนำไปสู่ความสำเร็จ และลูกค้ามีความประทับใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

Module # 2 เรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานในโลกยุคใหม่

•ทักษะการจัดการตัวเอง การเรียนรู้ในการปรับใช้ในความรับผิดชอบของตนเอง (Self-Management)

   การบริหารจัดการตัวเอง (Self-Management) จาก Module # 1 (วิทยากรแนะนำเพิ่มเติม)

   การวางแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development) ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม

   การโค้ชตัวเองด้วยคำถามที่วิทยากรแนะนำ เพื่อเกิดการมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง

   Workshop : การวางแผน กำหนดแนวทางพัฒนาตนเอง

•ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving)

   การคิดเชิงวิเคราะห์ และการสร้างนวัตกรรมนอกกรอบจากปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน

   วิธีการ เครื่องมือในการวิเคราะห์การให้เหตุผล การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และการระดมแนวคิดร่วมกันในทีม

   การแก้ไขปัญหาเชิงป้องกันความเสี่ยงในงานของส่วนงานที่รับผิดชอบ

   Workshop : วิธีการแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไข (จากสถานการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน)

•ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น (Working with People)

   การพัฒนาการทำงานเป็นทีม

   การสื่อสารทั้งภายในและกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

   การปรับตัวเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

   ทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตและจัดการความเครียดของตนเอง

   Workshop : การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารจากสถานการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน

•ทักษะการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Use and Development)

   การปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

   การใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องและเหมาะสม

   การสร้างการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

•สรุปการพัฒนาทักษะของตนเอง นำไปสู่ Action ในแนวทางโค้ช

•สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ


รูปแบบการสัมมนา

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง)40 %

กิจกรรมกลุ่ม/ Work Shop / ฝึกปฏิบัติจริง/ กรณีศึกษาตัวอย่าง60 %


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในองค์กร (ฝ่ายปฏิบัติการของสนามกอล์ฟ คนสวน / พนักงานรับรถ / พนักงานรับรถ / พนักงานรับกระเป๋า)
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาทักษะให้ทันโลกยุคใหม่
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะให้ทันโลกยุคใหม่, การบริหารจัดการตัวเอง, การวางแผนการพัฒนาตนเอง, Problem-solving

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง