การวิเคราะห์ต้นทุนและราคา เพื่อความเป็นเลิศ (Excellent Cost and Price analysis)

รหัสหลักสูตร: 67317

จำนวนคนดู 442 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวิเคราะห์ต้นทุนและราคา เพื่อความเป็นเลิศ (Excellent Cost and Price analysis)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          โครงสร้างต้นทุน เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะขององค์กรในการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร มีความเกี่ยวข้องกับการกำหนดต้นทุนในการผลิตสินค้า การพิจารณาตลาดเป้าหมาย

การแข่งขัน และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อให้ได้ราคาที่ทำกำไรได้สำหรับธุรกิจ

ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วย มีกลยุทธ์การกำหนดราคาที่หลากหลายที่สามารถใช้ได้ รวมถึงการกำหนดราคาแบบ Cost-plus pricing, value-based pricing, penetration pricing, และอื่นๆ โครงสร้างการกำหนดราคายังสามารถคำนึงถึงส่วนลด การกำหนดราคาจำนวนมาก และการส่งเสริมการขายอื่นๆ

วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและกลยุทธ์กำหนดราคาขายนี้ จึงเป็นอีกวิชาที่ทั้งนักบริหารงานขาย และ นักบริหารงานจัดซื้อ-จัดหา มีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ ให้เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

•ความสำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนสินค้าและบริการ

•เข้าใจต้นทุนแต่ละประเภท ( Direct , Indirect , Fixed , Variable , Semi-Variable)

•เทคนิควิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณขาย กำไร (Cost-volume-profit (CVP) analysis)

oCVP analysis

oBreak-even analysis

oContribution Margin Analysis

•กลยุทธ์การกำหนดราคา (Pricing Strategies)

oPricing objectives and strategies

oCompetitive pricing vs. cost-based pricing

oPsychological pricing and value-based pricing

•รู้จักและเข้าใจ The Nine Price Quality Matrix

•7 เทคนิคการตั้งราคาขาย ที่องค์กรธุรกิจนิยมใช้

•วิธีการและข้อเด่น ข้อด้อย ในกำหนดราคาขาย แบบต่างๆ

oCost-plus Pricing

oPrice Skimming

oCompetitive Pricing 

 oPenetration Pricing

oValue-based Pricing

เทคนิคการเลือกผู้ขายสมัยใหม่ ด้วยหลักการ Total Cost of Ownership (TCO) และ Weighted Average Scoring (WAS)


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคา เพื่อความเป็นเลิศ (Excellent Cost and Price analysis)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิควิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณขาย กำไร, วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนสินค้าและบริการ, 7 เทคนิคการตั้งราคาขาย, ข้อเด่น ข้อด้อย ในกำหนดราคาขาย, กลยุทธ์การกำหนดราคา, เข้าใจต้นทุนแต่ละประเภท

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล