“การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง” รุ่นที่ 2

รหัสหลักสูตร: 27702

จำนวนคนดู 1101 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
 ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Android ซึ่งทํางานบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเล็ตได้รับความนิยมอย่างสูง มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ออกมาจําหน่ายอย่างมากมาย อีกทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จอภาพมีขนาด ใหญ่ ความเร็วในการประมวลผลสูง มีอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น GPS, Accelerometer Sensor, Camera, Multi-Touch Screen มีเทคโนโลยี 3G ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทําให้มีการใช้งาน Android กันอย่างแพร่หลาย และสามารถทํารายได้ให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม หรือนําไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android เพื่อติดต่อกับฮาร์ดแวร์และบริการต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ทได้เน้นการเขียนโปรแกรมแล้วทดสอบกับเครื่องจริง (มีเครื่องจริงให้ผู้เข้าอบรมใช้งาน)


หัวข้ออบรมสัมมนา
  การสร้าง GUI - Custom View , Animation /  การเขียนโปรแกรมใช้งาน SQLite - Creating & Modifying Databases /  การเขียนโปรแกรมใช้งาน GPS - Access GPS , Google Map , Overlay /  การเขียนโปรแกรมใช้งาน Sensor - Accelerometer , Multi-Touch /  การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - Vibrating , Rebooting /  การเขียนโปรแกรมใช้งาน ระบบ Network - Wifi , Bluetooth /  การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Web Service - JSON , XML , HTTP , Facebook /  การเขียนโปรแกรมแบบ Background Service - Service , Thread , Timer
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-17.00 น.
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Android

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด