หลักสูตร ผู้นำแห่งอนาคตสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน (Future leadership for sustainable Success)

รหัสหลักสูตร: 67454

จำนวนคนดู 402 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ผู้นำแห่งอนาคตสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน (Future leadership for sustainable Success)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล 

                  ความยั่งยืน (Sustainable) เป็นสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า การพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนหรือ Sustainability เป็น เรื่องที่เราจะได้ยินมาตั้งแต่ปี 2019 และยังต่อเนื่องมาจนถึงปี 2020 -2022 ความยั่งยืนเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ มาตลอด องค์กรแต่ละองค์กรเริ่มการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการ สร้างการเรียนรู้ในองค์กร (KM) หรือบางองค์กรเริ่มพบปัญหา พนักงานเริ่มเกษียณอายุจึงต้องมีการสร้างองค์กรการเรียนรู้ ด้วยสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงผู้นำในองค์กรจึงเป็นส่วนสำคัญในการ ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

                “ผู้นำ” เป็นมากกว่าแค่คนที่มีผู้ติดตาม การเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนา ได้ Warren Bennis กล่าวว่า "ผู้นำคือผู้คนที่เชื่อจากใจจริงว่าตัวเองสามารถจูงใจให้ผู้อื่นมีความฝันเดียวกันได้” โดยพื้นฐาน แล้ว ผู้นำคือผู้สร้างวิสัยทัศน์แล้วคัดสรรผู้คนมาเพื่อทำให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง มีผู้ศึกษามากมายเกี่ยวกับผู้นำถือว่าเป็นปัจจัยที่ สำคัญ ที่จะนำพาองค์กรและทีมประสบผลสำเร็จได้ และยังได้แบ่งผู้นำไว้หลายแบบ อาทิ Likert ได้ศึกษารูปแบบผู้นำ พบว่า การบริหารแบ่งผู้นำเป็น 4 แบบ

1. ผู้บริหารมุ่งใช้อำนาจ (Exploitative authority)

2. ผู้บริหารใช้อำนาจอย่างเมตตา

3. ผู้บริหารแบบการปรึกษาหารือ

4. ผู้บริหารเน้นความร่วมมือกับทุกฝ่าย 

และองค์กรต้องการพัฒนาบุคลากรที่มีตำแหน่งในการนำทีม (Leader) ในสไตล์ที่องค์กรต้องการเชื่อมั่นว่าแต่ละสไตล์สามารถ แสดงศักยภาพพัฒนาองค์กรได้ยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นผู้นำแต่ละสไตล์

2.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสไตล์ของความเป็นผู้นำแบบต่างๆ และนำมาปรับใช้ในบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเทคนิคและวิธีการบริหารในเหตุการณ์การบริหารตามสไตล์ของผู้นำ

4.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน ของ 10 สมรรถนะ (competency) ของการสร้างภาวะผู้นำ ไปสู่การพัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.เรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นผู้นำแต่ละสไตล์

2.เรียนรู้ภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน ของ 10 สมรรถนะ (competency) ของการสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง

3.เรียนรู้กรอบความคิด ความหมาย และลักษณะในแบบผู้นำ 4 แบบ

 • ผู้นำแบบเติบโต (Growth Mindset Leadership)
 • ผู้นำแบบรับใช้ (Servant Leadership)
 • ผู้นำสร้างความเรียนรู้ในองค์กร (LO Leadership)
 • ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)

Workshop : วิเคราะห์สไตล์ผู้นำแบบต่าง ๆ จากบัตรสไตล์ผู้นำ (วิทยากรแนะนำ)

4.เรียนรู้ข้อดี-ข้อพัฒนาผู้นำแต่ละแบบ ไปปรับใช้ในการบริหารงานในสถานการณ์การบริหาร

Workshop : brainstorm ร่วมกัน (วิทยากรแนะนำ)

5.เรียนรู้สไตล์ (Style) ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • ผู้นำแบบเติบโต (Growth Mindset Leadership)
 • หลักการ Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
 • การเป็นผู้นำที่มี Growth Mindset
 • การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
Workshop: การเป็นผู้นำแบบเติบโต (Growth Mindset Leadership)
 • ผู้นำแบบรับใช้ (Servant Leadership)
 • การเข้าใจและกระตุ้นให้กำลังใจ (Empathy & Sympathy)
 • การจูงใจด้วยพลังเชิงบวก (Persuasion)
 • การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเปลี่ยนแปลง (Influencing)
 • Workshop: ผู้นำแบบรับใช้ (Servant Leadership)
 • ผู้นำสร้างความเรียนรู้ในองค์กร (LO Leadership)
 • การเปิดใจรับฟังรูปแบบทางความคิด (Mental Model)
 • การสร้างกลุ่มการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)
 • การสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในองค์กร
Workshop: พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านองค์กร และของตัวพนักงาน
 • ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
 • บทบาทโค้ช (Coach) V.S. บทบาทผู้ช่วยเหลือ/การให้คำปรึกษา
 • แนวคิดการพัฒนาทักษะการโค้ช (Coach Skill) ในทีม
 • การเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้พลังแห่งคำถามในการโค้ช
 • Role Play: ฝึกการโค้ช

6.เรียนรู้การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในบทบาทของผู้นำ

Workshop : ฝึกการแก้ไขปัญหาในสไตล์ผู้นำ (วิทยากรแนะนำ)

7.สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน / วิศวกร / ผจก.แผนก / ผจก. ฝ่าย
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ผู้นำแห่งอนาคตสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน (Future leadership for sustainable Success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: 10 สมรรถนะ, สร้างภาวะผู้นำ, ผู้นำในฐานะโค้ช, ภาวะผู้นำ, พลังเชิงบวก, เปิดใจรับฟัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด