อมรมสัมมนา “การดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ตามมาตรฐาน ISO22301 และการเขียนแผนธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)”

จำนวนคนดู 1875 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

“การดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ตามมาตรฐาน ISO22301 และการเขียนแผนธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด