ปั้นนักขายมืออาชีพ เพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน

รหัสหลักสูตร: 66234

จำนวนคนดู 302 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
ปั้นนักขายมืออาชีพ เพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 26 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
     พฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการหลายที่จึงต้องมีการแข่งขันด้านกลยุทธ์และการตลาดกันอย่างรุนแรง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจทันที ทำให้ผู้ที่ทำหน้าที่ขายและผู้ที่อยู่ในแวดวงของการทำธุรกิจสินค้าในแต่ละประเภท ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ การวางแผนการขายเชิงรุกและมีกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลาย ทำให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทีมงานขายต้องมีความรู้ในหลายมิติ และต้องเป็นความรู้เชิงลึก ที่ทันสมัย เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ทำให้องค์กรสามารถขยายธุรกิจที่เติบโตแบบยั่งยืนได้ ทีมงานขายจึงเปรียบเสมือนสมองกล(AI) ดังนั้นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจึงต้องให้ความสำคัญ ความเข้าใจ ถึงการเรียนรู้กลยุทธ์การขายและการตลาดสมัยใหม่ที่ก้าวทันและ ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างตอบโจทย์ หลักสูตร “ปั้นนักขายเมืออาชีพ เพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน”  เป็นหลักสูตรที่รวบรวมถึงเทคนิคการตลาดและการขายที่สำคัญ และกลยุทธ์ที่ทันสมัย รวมถึงแนวโน้มการทำตลาดในอนาคต และวิธีการจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ในการขายและการตลาดและการขาย เพื่อความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจแบบผู้นำ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจแนวโน้มการขายและการตลาดสมัยใหม่
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักจิตวิทยาการขายและการตลาด เพื่อนำมาปรับปรุงให้เป็นกลยุทธ์การขายแบบเชิงรุก
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถวิเคราะห์การตลาดและการขายในอนาคต เพื่อเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม นำกลับไปใช้เพื่อการเป็นมืออาชีพ และเพิ่มยอดขายให้ได้แบบยั่งยืน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม

   1. Module1 <เปลี่ยนมุมมองแบบ Top Sales>

          - The Changing Customer 
          - How to cater Generation Z
          - Customer -Driven Disruption
          - การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาดยุคใหม่
          - การขายและตลาดเชิงรุก ยุค 4.0
          - VDO ประกอบการบรรยาย
          - Workshop

   2. Module1 < กระบวนการขาย>

          - Case Sharing Salesforce
          - How to do Cold Calling
          - 14 ขั้นตอนการขายและเพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน
          - การบริหารข้อโต้แย้ง  แบบลูกค้ายอมรับ ประทับใจ
          - Workshop

   3. Module1 <กลยุทธ์มัดใจลูกค้า>

          - Overview CRM Knowledge, CRM Vision
          - ประเภทของลูกค้า
          - กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์
          - กระบวนการสร้างความสัมพันธ์
          - กลยุทธ์การสร้าง Customer Royalty
          - เทคนิคการสร้างซื้อซ้ำบอกต่อ
          - Workshop
          - Q&A

รูปแบบการบรรยาย

   1. วิทยากรดำเนินการบรรยายในแต่ละ Module ด้วยเทคนิค Story telling  สนุก เข้าใจง่าย และจับประเด็นสำคัญเพื่อการนำไปใช้ให้ได้จริง  40%

   2. Workshop แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ซึ่งมีทั้งกลุ่มและเดี่ยว เพื่อการมีส่วนร่วมและเข้าใจมากยิ่งขึ้น 30%

   3. Case Sharing  20%

   4. Q&A ช่วงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ให้ผู้เข้าอบรม ยกสถานการณ์ การขายจริงมาปรึกษาวิทยากร เพื่อหาวิธีการจัดการที่ดีที่สุดได้  10%


วิทยากร
ดูประวัติ

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - พนักงานขายทั่วไป
   - หน่วยงานผู้บริหารงานขาย
   - ผู้ที่อยากเพิ่มความรู้ด้านการขายเทคนิคใหม่ๆ
   - ผู้ที่เบื่อการอบรมแบบวิทยากรอ่านสไลด์สอน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ปั้นนักขายมืออาชีพ เพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ปั้นนักขายมืออาชีพ เพิ่มยอดขายแบบยั่งยืน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด