หากท่านคือผู้ส่งออก SMEs มือใหม่ กลัวความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจส่งออก ด่วนรีบเข้ามาอบรมกับเรา EXIM BANK ฟรี

รหัสหลักสูตร: 6740

จำนวนคนดู 953 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เน้นการทำ work shop

เพื่อให้ผู้ส่งออกมั่นใจในการได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ และประโยชน์ที่จะได้รับจาก " บริหารประกันการส่งออก" เช่น

  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • สนับสนุนการขยายตลาดและการเปิดตลาดใหม่ได้อย่างมั่นใจ
  • ช่วยกลั่นกรองคุณภาพผู้ซื้อ
  • ได้รับค่าสินไหมทดแทน หากผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า
  • ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มเติม ในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ฟรี อบรมสำหรับ SMEs, กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “เตรียมความพร้อม ซ้อมความเข้าใจ ก่อนยื่น ภ.ง.ด.51”, อบรมฟรี ธุรกิจนำเ้ข้าส่งออก, วิธีการบริหารความเสี่ยง และรับมือกับภาวะวิกฤติ,

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด