สัมมนาฟรี \"การเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ\"

รหัสหลักสูตร: 345

จำนวนคนดู 1159 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

สัมมนาฟรี "การเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ"จัดโดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันที่ 18, 19, 20, 25, 26, 27 มีนาคม 2552เวลา 8:00 - 16:00 น. ณ. โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรีสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทรศัพท์/ โทรสาร 02-547-5963-4 , Website : www.dbd.go.th , E-mail: training@dbd.go.th[attachments size=small label=doctitle]

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, คอมพิวเตอร์ - IT- Internet, อินเตอร์เนต, ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ, คณะบริหารธุรกิจ นิด้า, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, NEC 2552, Best Forecasting and Inventory Replenishment

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด