ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work)

รหัสหลักสูตร: 65726

จำนวนคนดู 183 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         หลักการและเหตุผล : Soft Skill คืออะไร? คำว่า “Skills” เป็นคำที่หลายคนรู้จักดีว่าแปลว่า “ทักษะ” แต่ถ้าเป็นคำว่า “Hard Skills และ Soft Skills” แล้วเรารู้จักกันหรือไม่ และคำแปลก็ไม่ใช่แปลว่า ‘ทักษะแข็ง และทักษะนิ่ม’ ตรงๆ แต่มันคือ ‘ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills ) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills)’ ซึ่งถือว่าสำคัญมากต่อชีวิตการทำงาน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลกอีกด้วยมีบุคคลหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ Hard Skills ทำให้คุณได้สัมภาษณ์งานแต่คุณจะได้งานและรักษางานจนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ จำเป็นต้องมี Soft Skills ” เวลาเราเรียนหนังสือเมื่อจบหลักสูตรก็นำไปประกอบวิชาชีพ เช่น วิศวกร = สามารถสร้างตึกได้, สถาปนิก = สามารถออกแบบได้ โปรแกรมเมอร์ = สามารถเขียน code ได้ เหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่เรียกว่า “Hard Skills” (ความสามารถด้านอาชีพ) ส่วนทักษะอีกด้านหนึ่งเรียกว่า “Soft Skills” (ความสามารถด้านสังคม) เช่น การใช้ภาษา,การติดต่อสื่อสาร, ความเป็นมิตร, การมองโลกในแง่ดี, การแสดงออกทางสังคม, บุคลิก เป็นต้น จริงอยู่ที่ Hard Skills มีความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้คุณแต่ Soft Skills

คือตัววัดว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นความสำเร็จได้หรือไม่??

        ในทุกวันนี้การมีปริญญาถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการไขว่คว้าหาข้อมูลสามารถทำได้อย่างสะดวกโดยเพียงไม่กี่แค่คลิกบนหน้าคอมพิวเตอร์ของคุณ เพราะฉะนั้น Hard Skills จึงไม่ใช่อะไรที่หายากในตลาดแรงงานอีกแล้ว ในทางกลับกัน Soft Skills กลับเป็นทักษะที่ขาดตลาดมากในทุกวันนี้และเป็นที่ต้องการของทุกๆบริษัทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม แต่ทำไม Soft Skills ถึงมีความสำคัญต่อคุณ? ความแตกต่างระว่างผู้ที่มี Soft Skill ที่ดีและไม่ดีนั้นต่างกันมาก ผู้ที่มี Soft Skills นั้นคือ ผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถสื่อสารความคิดของตนให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างชัดเจน จริงอยู่ที่ Hard Skills มีความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้คุณ แต่ Soft Skills คือ ตัววัดว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นความสำเร็จได้หรือไม่ เช่น เวลาคุณสมัครงานและส่ง Resume ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ถ้าเขาสนใจ ขั้นตอนต่อไปเขาจะขอสัมภาษณ์ ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นทางบริษัทไม่ค่อยสนใจด้าน Hard Skills ของคุณเท่าไหร่แล้วแต่จะดูที่ว่าคุณสามารถเข้ากับบริษัทได้ดีแค่ไหน ซึ่งคุณต้องแสดงความสามารถทาง Soft Skills ของคุณให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลานั้น ยิ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆ คุณจะเห็นได้เลยว่าจะมีการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 ครั้ง และอาจมีข้อสอบเกี่ยวกับบุคลิกภาพอีกด้วย เพราะเหตุนี้ถึงคุณจะมี Hard Skill มากแค่ไหนและมีโอกาสมากเพียงใด ถ้าไม่มี Soft Skills คุณก็ไม่สามารถได้งานที่หวังไว้ได้

         นอกจากนี้ คนที่มี Soft Skills ที่ดี จะมีแนวโน้มจะขึ้นตำแหน่งที่ก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนที่มีแต่ Hard Skills เพราะผู้ที่มี Soft Skills จะเข้ากับคนได้ง่ายและมีความสามารถในการคิดนอกกรอบ โดยไม่ใช่แค่จะทำให้คุณเป็นที่ชอบของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเท่านั้น แต่ Soft Skill ยังทำให้เรามีศักยภาพในการพัฒนา Hard Skills ด้วยตนเองได้ ไม่เหมือนคนที่ไม่มี Soft Skills ที่ต้องมีคนสอนหรือป้อนข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ปัญหาในตลาดแรงงานโลกและโดยเฉพาะประเทศไทยในขณะนี้ คือ ผู้คนให้ความสนใจกับ Soft Skill น้อยกว่า Hard Skills มาก ซึ่งทำให้เราตีคุณค่าของ Soft Skills ต่ำกว่าที่ควร เป็นเพราะนักศึกษาส่วนมากคิดว่าใบปริญญาจะรับประกันความสำเร็จ จึงทำให้สถาบันการศึกษาเน้นแค่ Hard Skills เพราะเป็นหลักสูตรที่ขายได้ และไม่ออกแบบหลักสูตรสำหรับการพัฒนา Soft Skill สักเท่าไหร่ อีกไม่นาน Soft Skills จะเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Hard Skills สำหรับหลากหลายสาขาอาชีพเพราะความง่ายของการเรียนรู้ทักษะแข็งในทุกวันนี้และรูปแบบการทำงานที่ต้องอาศัยการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะต่างเชื่อชาติและช่องทางไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยทางอีเมล และ Social Media ยิ่งไปกว่านั้น Soft Skills ทำให้เราใช้ทักษะแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทำให้การสื่อสารคล่องแคล่วระหว่างหุ้นส่วน เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า เจ้านาย ลูกน้องและใครก็ตามที่ได้เข้ามาสัมผัสกับบริษัทแม้กระทั้งคู่แข่งก็ตาม จากที่ได้กล่าวมา เราควรจะหันมาให้ความสนใจกับ Soft Skillsให้มากขึ้น ให้เราได้พัฒนาทั้งในด้านการงานและยังสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงธุรกิจและสังคมอีกด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) มีความสำคัญต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง Hard Skills กับ Soft Skills และใช้ประโยชน์จากทักษะทั้งสองได้เป็นอย่างดี

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ ประยุกต์ใช้ Soft Skills กับงานที่ทำและในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี

    4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า คุณค่าของการมีความคิดริเริ่ม ความคิดใหม่ๆ เกิดมาจากการพัฒนา Soft Skills และจะช่วยพัฒนาตนเองและองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

    5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการและวิธีการพัฒนาตัวเองด้วย Soft Skills

    6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ Soft Skillsและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผลมีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆสามารถนำวิธีการของตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

     1. ความแตกต่างระหว่าง Technical Skills กับ Soft Skills

     2. ทำไม Soft Skills จึงเป็นเรื่องสนุกและเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ?

     3. แบบทดสอบเพื่อสำรวจประเมิน Soft Skills

     4. กรณีศึกษาที่น่าสนใจของการใช้ Soft Skills สำหรับนักวิชาชีพ

     5. กรณีศึกษาบุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จ กับการใช้ Soft Skills อย่างมีประสิทธิภาพ

     6. ผลสำรวจระดับทักษะที่พบและจำเป็นต้องมีของคนทำงาน (Leadership Test)

     7. 9 Soft Skills for Professional : เทคนิคการสร้างและพัฒนา Soft Skills

             ● Descriptive Writing Skills : การเขียนเชิงบรรยาย

             ● Communication Skills : ศิลปะการสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (การ Brief – การรับ Brief / การ React / การรายงาน / การสรุป)

             ● Technology Skills : ทักษะทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์และการใช้สื่อ online เพื่อการทำงาน

             ● Presentation Skills : การนำเสนอ – Advisory Skills : ทักษะในการให้คำปรึกษาแนะนำ

             ● Big picture thinking Skills: การคิดเชิงภาพรวม – Analytical thinking Skills : การคิดเชิงวิเคราะห์

             ● Self-confidence : การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและทีมงาน

             ● Time management (for Team) Skills : การบริหารเวลาสำหรับทีมงาน

     8. ทำแบบทดสอบการประเมินตนเองหลังการอบรม

     9. ถาม-ตอบปัญหา


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) มีความสำคัญต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก

     2. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง Hard Skills กับ Soft Skills และใช้ประโยชน์จากทักษะทั้งสองได้เป็นอย่างดี

     3. ผู้เข้าอบรมได้ ประยุกต์ใช้ Soft Skills กับงานที่ทำและในชีวิตประจำวัน ได้เป็น อย่างดี

     4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า คุณค่าของการมีความคิดริเริ่ม ความคิดใหม่ๆ เกิดมาจากการพัฒนา Soft Skills และจะช่วยพัฒนาตนเองและองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

     5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการและวิธีการพัฒนาตัวเองด้วย Soft Skills

     6. ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ Soft Skills และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผลมีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการของตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ (9 Soft Skills for Smart Work)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ, อบรม9 Soft Skills for Smart Work

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด