ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดเก็บเอกสาร ( Effective Teamwork Skills and Document control )

รหัสหลักสูตร: 66596

จำนวนคนดู 821 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดเก็บเอกสาร ( Effective Teamwork Skills and Document control )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล  ( Introduction )
     เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันต้องประสบปัญหากับสภาวะการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรงของธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง อีกทั้งยังมีปัญหาภายในที่มีความสำคัญและรุนแรงไม่แพ้กัน คือ การที่พนักงานภายในองค์กรต้องทำงานร่วมกัน แต่มีความแตกต่างและมีความหลากหลาย อาทิ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผมกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน การจัดระบบการ การประสานงาน    
     หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills) มุ่งเน้นการนำเทคนิคการวางแผน เทคนิคการประสานงาน และเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ผ่านเครื่องมือที่เป็นระดับสากล เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม ๆ ที่อาจส่งผลด้านลบต่อการทำงานร่วมกัน และเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลด้านบวกต่อเป้าหมายให้บรรลุตามที่องค์กรวางไว้
วัตถุประสงค์  (Objective)
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนมุมมองและเทคนิคการทำงานร่วมกันในองค์กร
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง ด้านพฤติกรรม บุคลิก และวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง ของมนุษย์
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   1.  การบรรยาย  40%
   2.  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
   3.  กรณีศึกษา 10%

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1.    ปรับเปลี่ยนมุมมอง
   2.    หัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน
   3.    ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
   4.    เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์
   5.    เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงาน
   6.    เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ด้วย 6 STEP
   7.    เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
   8.    เทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างแรงจูงใจทีม
   9.    วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
   10.    เทคนิคการวางแผนงานและการจัดการเวลา เพื่อการทำงานเป็นทีม
   11.    5 ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
   12.    กุญแจสำคัญในการทำงานร่วมกัน
   13.    เทคนิคการทำงานเป็นทีมยุค VUCA
   14.    เทคนิคการมีส่วนร่วมในการลดขั้นตอนการทำงานด้านเอกสาร
   15.    เทคนิคการจัดการอุปสรรค์ในการจัดเก็บเอกสาร
   16.    สร้างความตระหนักเพื่อการทำงานเป็นทีม และถาม-ตอบ
Workshop 1 : เปิดใจเล่าสู่กันฟัง
Workshop 2 : แบบทดสอบพฤติกรรมมนุษย์
Workshop 3 : การทำงานเป็นทีมด้วย 7B
Workshop 4 : ล้านสมอง ร้อยหัวใจ หนึ่งเป้าหมาย
Workshop 5 : วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขด้านเอกสาร

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.    ผู้จัดการ
2.    หัวหน้างาน
3.    พนักงาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดเก็บเอกสาร ( Effective Teamwork Skills and Document control )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดเก็บเอกสาร, Effective Teamwork Skills, Document control

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด