เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Filing and Recording )

รหัสหลักสูตร: 66612

จำนวนคนดู 59 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Filing and Recording )
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 6 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล  ( Introduction )
     ทุกๆ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ จะมีเอกสารมากมาย หลายประเภทเป็นจำนวนมากน้อยไม่เท่ากัน เอกสารนั้นๆ มีความสำคัญต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน เอกสารบางอย่างเป็นหลักฐานสำหรับการอ้างอิงในวาระ และนิติกรรมต่างๆ การบริหารจัดการระบบ และวิธีการจัดระบบจัดเก็บเอกสารจะต้องใช้หลักการบริหาร  และการจัดเก็บเอกสารที่ดี มีระบบเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ค้นหาได้ทันเวลาไม่เกิน 3 นาทีสำหรับการใช้งาน เพื่อลดความสุญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกหลายๆ มิติ เช่น การพัฒนาคน พัฒนาระบบ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารงานเอกสารได้อย่างเป็นรูปธรรม
    หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานตำแหน่งๆ ที่ต้องดูแลเอกสารจำนวนมาก ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดเก็บเอกสารกระดาษ และเอกสารอิเล็คโทรนิคส์ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร ได้อย่าเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันของการใช้งานในหน่วยงาน
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และมีทักษะการจัดการระบบการบริหารงานเอกสารและระบบจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสำเร็จการบริหารจัดการได้เป็นรูปธรรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.  ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารเอกสารในหน่วยงานที่ประสิทธิภาพ
   2.  การรวบรวม วิเคราะห์ แยกแยะ จัดระบบปัญหาการบริหารและจัดเก็บเอกสาร
            -    ระบบการพัฒนาบุคลากร
            -    การกำหนดระบบที่ควนนำไปใช้
            -    การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
WORKSHOP  :   แบ่งกลุ่มระดมความคิด สรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นำมารวบรวม วิเคราะห์     แยกแยะ จัดระบบปัญหาการบริหารและจัดเก็บเอกสารให้ครบทุกมิติของสร้างระบบ
   3.  วงจรของการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน
   4.  10 หมวดสากลของการจัดประเภทของการจัดเก็บเอกสารและการประยุกต์ใช้ในสำนักงาน
   5.  เทคนิคการสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นรูปธรรม
            -    มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร
            -    ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการใช้งาน และง่ายต่อการค้นหา
            -    การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บเอกสาร-ข้อมูล
   6.  ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
            -    การวิเคราะห์เอกสารก่อนดำเนินการจัดเก็บ
            -    การแยกแยะ จัดประเภทของเอกสารตามหลักสากล
            -    การจัดเรียงแฟ้มเอกสาร
            -    การจัดทำดรรชนีเอกสาร/แฟ้มรายชื่อ (Index)
            -    การจัดเก็บเอกสารตามเลขเรียงลำดับ ชื่อเรื่อง แยกสีกลุ่มแฟ้ม
            -    การจัดระบบการยืม-การคืนเอกสารสำหรับการใช้งาน
WORKSHOP: ฝึกวิเคราะห์เอกสารของตนเองอย่างน้อย 1-2 แฟ้ม สำหรับการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร และกำหนดแผนงานพัฒนาแฟ้มเอกสารของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดใหม่ และเป็นทิศทางเดียวกัน
   7.  ข้อควรปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของการกำหนดอายุเอกสาร ระยะเวลาการจัดเก็บ และการสร้างระบบควบคุมการบริหารงานเอกสาร (Document System Control) ของหน่วยงาน
   8.  ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Filing and Recording )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครเข้าฟัง

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร, การบริหารงานเอกสาร, การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ, Effective Filing and Recording

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด