หลักสูตร EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน

รหัสหลักสูตร: 19061

จำนวนคนดู 926 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

¶ องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์

¶ อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์

¶ อีคิวดี  มีผลต่อชีวิตและงานอย่างไร

¶ จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีอีคิว  อยู่ระดับไหน  มีข้อเด่น ข้อด้อยอย่างไร  และจะพัฒนาต่อไปอย่างไร

¶ อีคิวไม่ดี  แก้ไขได้หรือไม่

2  อารมณ์  และ การจัดการกับอารมณ์

เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ,การปรับตัวในสังคม และการทำงาน

¶ รับรู้อารมณ์ตนเอง  และหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น

¶ อารมณ์ไม่ดี ….  จะป้องกันและควบคุมอย่างไร

¶ เทคนิคการผ่อนคลาย เมื่อเกิดความเครียด หรืออารมณ์ไม่ดี

3  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์   เพื่อความสำเร็จและความสุข

อิทธิพลของ EQ และผลกระทบต่อลูกน้อง  เพื่อนร่วมงาน  งานที่ทำ  ผู้บังคับบัญชา

บรรยากาศในการทำงาน   และภาพพจน์ของตนเอง

4  คิดอย่างไรให้ใจเป็นสุข

¶ คิดดี  เพื่อยกระดับจิตใจตนเอง และผู้ร่วมงาน

¶ วิธีคิดในสถานการณ์ที่เลวร้าย

¶ การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง

5  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

¶ สื่อสารอย่างไรจึงจะได้ความร่วมมือในการทำงาน

¶ การป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้งในการทำงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด