อบรม ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ

รหัสหลักสูตร: 19934

จำนวนคนดู 1018 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

แนวทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จของตนเองและทีมงาน

•  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ- คิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จที่สูงยิ่งๆ ขึ้น

บทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ธุรการ ในองค์กร

•  เจ้าหน้าที่ธุรการ ..  “กองกำลังสนับสนุนที่สำคัญของงาน”

•  หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการ

การเพิ่มประสิทธิภาพในงานธุรการ

ตามไปดูประสิทธิภาพ …. “ที่ทำอยู่นี้ดีพอแล้วหรือ...?”

•  สำรวจ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน

•  แนวคิด  พิชิตความสูญเสียและสูญเปล่า ของการทำงาน

•  คำแนะนำ  เพื่อการปรับปรุงการทำงาน  “SMART  CAMPAIGN”

ระบบการบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร

1. องค์ประกอบของการบริหารงานเอกสาร

2. ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

- ปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร

- ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบต่างๆ

3. ข้อแนะนำในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร ในงานธุรการ

•  การติดต่อและการสื่อสารภายในและภายนอกสำนักงาน

•  การเขียนบันทึก , รายงาน และเอกสารงานเขียนต่าง ๆ

การใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนงาน และการต้อนรับที่ประทับใจ

•  การโทรศัพท์ออกไปติดต่อธุระ

•  การรับโทรศัพท์เพื่อบริการและงานขาย

•  มารยาทและอัชฌาสัยในการใช้โทรศัพท์

•  ข้อควรระวังในการรับโทรศัพท์

การบริหารเวลาอย่างคุ้มค่า

•  อุปสรรคของการใช้เวลา และวิธีการขจัดอุปสรรคเหล่านั้น

•  การวางแผนบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, 24 เมษายน 2552, DAP, DPP, International Commercial Terms หรือ Incoterms ® 2010

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด