หลักสูตร เส้นทางสู่ฝ่ายบริหารจัดการลูกหนี้มืออาชีพ วันที่ 28 เมษายน 2560

รหัสหลักสูตร: 39097

จำนวนคนดู 1206 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริหารเครดิตและลูกหนี้

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลในการบริหารลูกหนี้ และทวงหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ เพื่อผลที่ดีทั้งในการงานและชีวิต

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับงานบริหารลูกหนี้และทวงหนี้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. บทบาทของแต่ละฝ่ายในงานบริหารจัดการลูกหนี้

2. การบริหารเครดิต นโยบาย และกระบวนการที่ถูกต้อง

3. ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบบริหารเครดิต และลูกหนี้

4. ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารลูกหนี้ และทวงหนี้ และสิ่งที่ระบบสามารถช่วยคุณได้

5. วิธีคิด และวิธีดำเนินการเพื่อกรทวงหนี้แบบมืออาชีพ ได้งาน และไม่เสียอารมณ์

6. การบังคับชำระหนี้ด้วยวิธีการต่างๆ

7. การขายหนี้ การโอนหนี้ และ Factoring

8. การพิจารณาเปรียบเทียบการส่งฟ้อง กับการเจรจาชำระหนี้ด้วยตัวเอง

9. เทคนิคการทวงหนี้ที่ถูกต้องตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทศ

วันที่ 28 เมษายน 2560

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริหารลูกหนี้, การจัดการลูกหนี้, การทวงหนี้, hrdzenter, หลักสูตรบริหารลูกหนี้มืออาชีพ, หลักสูตรการทวงหนี้มืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้