สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ปิดการขายอย่างมืออาชีพ

ปิดการขายอย่างมืออาชีพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
พบ เทคนิคขั้นเทพ ประสบการณ์ตรง และเคล็บลับอีกมากมาย

จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานขายกว่า 20 ปี

 ที่จะทำให้คุณสามารถปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ

สามารถเอาชนะใจลูกค้า และเอาชนะคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการสร้างผลงานและทำรายได้อย่างมหาศาลให้กับธุรกิจของคุณ

วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2561

เวลา 09.30 - 16.30 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
- การเตรียมความพร้อมในการออกพบลูกค้าในแต่ละ Market Segment เครื่องมือที่ใช้, ทัศนคติ, ขบวนการ, เตรียมสถานที่ในการเจรจา

- ความรู้ในสินค้า (ห้องพัก, ห้องประชุม, จัดเลี้ยง, อาหารและเครื่องดื่ม) เข้าใจสินค้า, จุดแข็ง, คู่แข่ง, ข้อได้เปรียบเสียเปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

- การจัดการกับความต้องการของลูกค้า เก็บรายละเอียดอย่างมีระบบ, การทำใบเสนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

- การนำเสนอการขายอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมตัว, การเจรจา, การนำเสนอ, การต่อยอดการขาย, เทคนิคการถามคำถามเพื่อปิดการขาย

- การพาลูกค้าดูสถานที่จริง สร้างความประทับใจในการเยี่ยมชม, เตรียมตัวแบบเฉพาะเจาะจง

- ปิดการขาย ขั้นตอนการติดตามเพื่อได้มาซึ่งผลลัพธ์และความสำเร็จ, สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ

วิทยากร
คุณปนัดดา พงษ์เจริญ


ผู้อำนวยการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของโรงแรม 5 ดาวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประสบการณ์ด้านการขายกว่า 20 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ไม่จำกัดเพศและวัย
สถานที่จัดงาน
โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 9,400.00 บาท (ราคารวมค่าธรรมเนียม พร้อมอาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:วิทยาลัยดุสิตธานี
ชื่อผู้ติดต่อ:เจ้าหน้าที่แผนกบริการวิชาการ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-7218469-72

หากท่านต้องการสมัคร ปิดการขายอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น.
2900บาท
ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
3800บาท
การเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าว รายงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยเกี่ยวข้องกับทักษะในการสื่อสาร บทบาทที่สำคัญมากในการสื่อสารทางธุรกิจนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร(Information) เพื่อแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เพื่อการชักชวนโน้มน้าว (Pers
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ
3900บาท
เป็นฐานเริ่มต้นของการมีภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง เพื่อความพร้อมในการแสดงออกในการบริหารงานด้วยนำไปสู่ความสำเร็จทั้งการงาน สังคม และครอบครัว
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
3900.00บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั
3900บาท
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีส่วนสำคัญ (Key Man) ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะกา