EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย :อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย :อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน

จำนวนคนดู 475 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย :อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา

       ๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดระยองและใกล้เคียง

       ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญ และโอกาสในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ธุรกิจทั้งในระดับมหาภาค และจุลภาคอันเกิดจากการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

       ๓. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก

       ๔. เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดระยองได้มีโอกาสซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก นำไปเป็นข้อมูลป้อนเข้าในการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันไปสู่ Thailand ๔.๐


 

วิทยากร
องค์ปาฐก

ดร. อุตตม สาวนายน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

บรรยายพิเศษ

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)

ผู้ร่วมสัมมนา (Panel)

๑. ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

๒. ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล

ผู้ดำเนินรายการ

๑. คุณปรัชญา อรเอก (คุณฟิล) พิธีกรจากเดอะเนชั่น

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: EEC, THAILAND4.0, ระเบียงเศรษฐกิจ, AEC, อุตสาหกรรม, สัมนา