สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

จัดอีกรอบตามคำเรียกร้องหลักสูตร "กลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปกับกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ"

จำนวนคนดู 449 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จัดอีกรอบตามคำเรียกร้องหลักสูตร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร กลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปกับกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ

การสัมมนาในหัวข้อนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันว่าเปลี่ยนไป

จากเดิมอย่างไรบ้าง ทั้งการต้องเตรียมความแข็งแกร่งขององค์กรตนเอง ในด้าน

การตลาด การเงิน หรือแม้กระทั่งการจัดการกับบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญสำหรับ

องค์กรในวันนี้และวันหน้า นอกจากนี้การสัมมนายังให้ความสำคัญถึงการรับมือ

กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่คงต้องใช้วิธีการใหม่

กลยุทธ์ใหม่ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอด


หัวข้ออบรมสัมมนา
กลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปกับกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ
วิทยากร
อาจารย์จักรกฤษณ์ ธนวิรุฬห์ (ผู้เชียวชาญด้านกลยุทธในการทำธุรกิจ)


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์, ธุรกิจ, ตลาด, การขาย, กิจการ, ผู้ประกอบการ