หลักสูตร การจัดทำ Functional Competency และการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)

รหัสหลักสูตร: 65867

จำนวนคนดู 1531 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การจัดทำ Functional Competency และการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารองค์กรได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เป็นการสร้างขวัญและกำลังให้กับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ได้มีโอกาสเติบโตได้ ตามข้อเท็จจริง
 3. เตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานและองค์กรที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้นในอนาคต

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการสัมมนา

 1. ความหมายและความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
 2. องค์ประกอบในการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล ควรจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง
 3. กำหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน และการประเมินศักยภาพของพนักงาน
 4. เส้นทางหรือผังความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เริ่มตั้งแต่พนักงานก้าวเข้าสู่องค์กรไป จนกระทั่งพนักงานลาออกจากองค์การแสดงการเติบโตของพนักงานในแนวตั้ง - การเลื่อนตำแหน่งและแนวนอน - การโอนย้ายงาน/การหมุนเวียนเปลี่ยนงานแนวนอน - การโอนย้ายงาน/การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
 5. การกำหนด Functional competency ของตำแหน่งงานหลัก
 6. การฝึกปฏิบัติในการเขียน competency Level ของแต่ละ Functional competency
 7. การจัดทำ workshop กับผู้เข้าสัมมนา เพื่อดำเนินการประเมินศักยภาพของพนักงาน เพื่อหา competency gap
 8. การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสได้เจริญเติบโตในสายอาชีพ
 9. ดำเนินการการจัดประชุม workshop ร่วมกับ ผู้เข้าสัมมนา เพื่อจัดท า Training Road Map ของแต่ละตำแหน่งงาน
 10. สรุปเนื้อหา การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลในแต่ละตำแหน่งงาน

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดทำ Functional Competency และการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำ Functional Competency, การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล(IDP)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด