การบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร ( Human Resources Compensation Management )

รหัสหลักสูตร: 66591

จำนวนคนดู 1128 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร ( Human Resources Compensation Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
     ปัจจุบันองค์กรกำลังเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่มีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทว่าองค์กรจึงควรหันมาให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนภายในให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบุคลากรภายในองค์กรถือได้ว่าเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินธุรกิจที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการด้านค่างานขององค์กรและการประเมินค่าเงินของบุคลากร พร้อมทั้งกำหนดระดับค่างานและระดับบุคลากรภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกัน เพื่อนำไปจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างสวัสดิการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์  (Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เครื่องมือและเข้าใจหลักการบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือไปปรับใช้ในการบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   -  การบรรยาย 40%
   -  กรณีศึกษา 10%
   -  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงาน 50%
รายละเอียดการดำเนิน
   -  ( 2 ชั่วโมง )

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. การบริหารด้านค่าตอบแทน

          •  ค้นหาความต้องการด้านค่างานขององค์กร
          •  การระบุความต้องการด้านค่างานขององค์กร
          •  การจัดทำโครงสร้างระดับของค่างาน
          •  การประเมินค่างานของบุคลากร
          •  การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนขององค์กร
Workshop1 : ปรับใช้เครื่องมือประเมินค่างานบุคลากร

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
-  ผู้ที่รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร ( Human Resources Compensation Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร, Human Resources Compensation Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด