เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

หลักสูตร โครงการ รู้ รับ ปรับเปลี่ยน เซียนบริการ

รหัสหลักสูตร: 66645

จำนวนคนดู 51 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร โครงการ รู้ รับ ปรับเปลี่ยน เซียนบริการ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด พฤติกรรมผู้บริโภค ความกดดันทางสังคม และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์แก่ผู้คนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่องานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการ  ธุรกิจบริการนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีความสามารถในการลดแรงปะทะของลูกค้า  หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรแบบยั่งยืนคือ "การบริการ" หากธุรกิจใดสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและตรงกับความต้องการของลูกค้า ย่อมมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจในการใช้บริการ และเมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของกิจการแล้ว โอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำก็ย่อมเกิดขึ้นได้      อันจะส่งผลให้เกิดลูกค้าประจํา และกลายเป็นลูกค้าผู้ภักดีได้ในอนาคต
     โครงการอบรมหลักสูตร โครงการ รู้ รับ ปรับเปลี่ยน เซียนบริการ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจในการบริการ ด้วยจิตสำนึกที่ดีในการบริการอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการตามหลักสากล รวมถึงรู้เทคนิคการรับมือกับลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ  อันจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการต่อไป
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจมาตรฐานและแนวทางการให้บริการลูกค้า
   2.  เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริการลูกค้า
   3.  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและสร้างจิตสำนึกในงานให้บริการที่ดีในการให้บริการลูกค้า
   4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม  
   1.  กลยุทธ์และกระบวนการบริหารประสบการณ์กับลูกค้า
   2.  การบริหารจุดสัมผัสการบริหารเพื่อการสร้าง Customer loyalty
   3.  ประเภทของลูกค้า และการบริการที่เหมาะสม
   4.  เปลี่ยนคำติชม เปลี่ยนเป็นชื่นชม
   5.  ออกแบบกระบวนการให้บริการโดย ใช้ความสัมพันธ์ และ Touch Points
   6.  นำเสนอการปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ
วิธีการฝึกอบรม
   วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่เหมาะสมแต่ละกรณี  ได้แก่
          -    บรรยาย         
          -    Workshop
          -    Sharing
รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 1.30 ชั่วโมง
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•    ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร โครงการ รู้ รับ ปรับเปลี่ยน เซียนบริการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร โครงการ รู้ รับ ปรับเปลี่ยน เซียนบริการ, โครงการ รู้ รับ ปรับเปลี่ยน เซียนบริการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด