เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

บุคลิกภาพและการสื่อสารสู่งานบริการที่เป็นเลิศ ( Service Beyond Excellence 2022 )

รหัสหลักสูตร: 66654

จำนวนคนดู 58 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
บุคลิกภาพและการสื่อสารสู่งานบริการที่เป็นเลิศ ( Service Beyond Excellence 2022 )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
    ในสังคมปัจจุบันนี้ที่ โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเรื่องของธุรกิจในรูปแบบแตกต่างกันและหลากหลาย คนทำงานทุกคนที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อกับลูกค้าแบบ Face To Face ไม่ว่าจะเป็น การบริการ ลูกค้า การประชุมการ การเสนอขาย หรือการทักทายทั่วไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสื่อสารทั้งสิ้น และการนำเสนอที่ดีต้องมีบุคลิกภาพ ทรงเสน่ห์ และโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ถึงจะมีโอการทางธุรกิจที่เหนือชั้น  การสื่อสารที่ดีนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดี และยั่งยืน มีความน่าเชื่อถือ พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ และก้าวไกลทันปัจจุบัน
    หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Service Beyond Excellence 2022)รวมทั้งการเสริมสร้างการแต่งกายให้ดูดี เหมาะสม มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการต้อนรับลกค้า และการทำงานบริการอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความประทับใจในครั้งแรก และยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับลูกค้า หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ในแต่ละครั้ง (Personality Branding) แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำ ความน่าเชื่อถือ (Personality Leader)อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางองค์กรธุรกิจอีกด้วย
อบรมแล้วจะได้อะไร ?
    -    เข้าใจภาพลักษณ์รวมของบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม
    -    เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง
    -    มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และรู้วิธีการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
    -    ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ้ำ เพราะชอบในตัวคุณ
    -    ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ยอดขายเพิ่มขึ้น
    -    ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ดีในแบบที่คุณเป็นในงานบริการ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม
   1.    กิจกรรมละลายพฤติกรรม
   2.    กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย)
   3.    ความหมายของภาพลักษณ์ในทุกมิติ
   4.    First impression in 7 sec
   5.    Charming Personal Analysis
   6.    ความสำเร็จของมืออาชีพอยู่ที่?
   7.    ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี
   8.    ประเภทของบุคลิกภาพ
   9.    แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ
   10.    การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
   11.    การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
   12.    Work shop (ผู้ทรงเสน่ห์)
   13.    กิจกรรม “เคล็ดไม่ลับในการแนะนำตัวดูดีในแบบของคุณ”
   14.    ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล
   15.    การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อการบริการ
   16.    จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจ
   17.    การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระดับบุคคลและองค์กร  (CRM, CEM, CE ,ERM)
   18.    การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวลูกค้า อย่างเหนือชั้น (เชิงลึก)
   19.    กระบวนการเปิดใจสู่การไว้วางใจของลูกค้า
   20.    รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการประเมินบุคลิกภาพ คน 4 แบบ เพื่อการบริการที่เหนือชั้น
   21.    ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักบริการมืออาชีพ
   22.    องค์ประกอบของความสำเร็จในการบริการ
   23.    เคล็ดลับขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จ (Power in the Focus)
   24.    สาเหตุของปัญหาและความไม่พอใจของลูกค้า
   25.    วิธีการรับมือลูกค้าเจ้าปัญหา
   26.    รู้ รับ ปรับ เปลี่ยน กับความต้องการ ของลูกค้า
   27.    กิจกรรม Focus In The Target<Team Work>
รูปแบบการบรรยาย
   -    เนื้อหาทางวิชาการ 30%
   -    กิจกรรม 50% ( 3-4 กิจกรรมตามความเหมาะสม)
  -    ถามตอบรูปแบบ Mentoring Style and share 20%
   -    การันตีความสนุก และประสิทธิผลหลังการอบรมด้วยรูปแบบการรูปแบบใหม่ 4 มิติ 4D story telling  ( ฟัง,พูด,ทำ,นำเสนอ)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
   1.    ธุรกิจบริการหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เป็นตัวแทน (Ambassador) ของบริษัท
   2.    บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ ปรับลุคของตนเอง เพื่อดึงพลังและความสำเร็จในอนาคต
   3.    ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ
   4.    ทุกท่านที่ต้องการปรับบุคลิกภาพใหม่ และเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดูน่าชื่นชม
   5.    เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ
     หลักสูตรนี้ผู้ออกแบบหลักสูตรแนะนำแบบ Small Group (กรณีองค์กรไม่เกิน 60 ท่าน) เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพสำหรับการติดต่อสื่อสารรวมถึงรูปแบบการบริการทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่ใช่ที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากนี้ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ แล้ว  วิทยากรมีการเล่าและยกตัวอย่างถึงเรื่องจริงจากและบุคคลสำคัญในสังคม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง ทั้งนี้ยังมีการทำ Workshop เรื่องบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพ" อย่างแท้จริง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร บุคลิกภาพและการสื่อสารสู่งานบริการที่เป็นเลิศ ( Service Beyond Excellence 2022 )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: บุคลิกภาพและการสื่อสารสู่งานบริการที่เป็นเลิศ, Service Beyond Excellence 2022

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด