Lean Six Sigma & Lean Management

รหัสหลักสูตร: 66285

จำนวนคนดู 585 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Lean Six Sigma & Lean Management
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

       Lean Management เป็นแนวคิดการบริหารแบบ Lean คือ แนวคิดในการบริหารจัดการการทั้งด้านการผลิตและการบริการภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขจัดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า (Wastes) ของทุกกิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิด มูลค่า โดยการทำให้ต้นทุนต่ำลง และเพิ่มทุก ๆ กิจกรรมที่สร้างคุณค่า (Values) ให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสม ระบบ LEAN คือ การปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่า พร้อมความสามารถในการปรับตัวเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง      
       Lean เปรียบเสมอเครื่องมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ เพื่อลดระยะเวลาของการดำเนินงาน และทำอย่างไรให้กระบวนการทั้งหมดในการดำเนินงานปราศจากความสูญเสีย (Wastes or Losses) ที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการนั้น ๆ รวมถึงเพื่อให้เกิดการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันเวลาพอดี และที่สำคัญคือการมีประสิทธิภาพและศักยภาพเหนือคู่แข่งขันรายอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดเดียวกัน     
        Six Sigma คือ กระบวนการในการพัฒนาเชิงสถิติในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการผลิต ซึ่งอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อลดความสูญเสียและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน โดยเน้นที่การพัฒนาระยะเวลาการผลิตต่อหน่วย (Cycle time) ให้ลดลง รวมถึงลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในเวลาเดียวกันในระดับ 3.4 หน่วยต่อ 1,000,000 หน่วยการผลิตในทุกกระบวนการ หรือกล่าวได้ว่าเป็นระบบที่ช่วยให้การปฏิบัติการผลิตเร็วขึ้นและความผิดพลาดลดลง
        Lean Six Sigma คือ การระเบียบวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาและออกแบบกระบวนการเพื่อลดปัญหาและความสูญเปล่า ลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ด้วยการผสมผสานเครื่องมือของ Six Sigma และ Lean เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดพละกำลังมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ความรู้ สร้างทักษะ ความเข้าใจในปรัชญา ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเครื่องมือของต่าง ๆ ของ Lean Six Sigma & Lean Management
   2. เพื่อสร้างให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ และมีความสามารถในการบรรลุผลการดำเนินงานในการดำเนินงานแบบ Lean Six Sigma & Lean Management
   3. เพื่อสามารถวางแผน สรรค์สร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยใช้แนวทางแบบ Lean Six Sigma & Lean Management สำหรับการดำเนินงาน ทั้งการผลิตและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเข้าสู่ Lean Six Sigma & Lean Management
   5. เพื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน ลดความสูญเปล่า ลดข้อบกพร่องและความสูญเสีย เพิ่มคุณค่าให้กับการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร
   1. Lean Sig Sigma และ Lean Management คืออะไร
   2. หลักการแบบ Lean Six Sigma & Lean Management
   3. การบริหารจัดการแบบ Lean Six Sigma & Lean Management
   4. ประโยชน์ของการจัดการแบบ Lean Six Sigma & Lean Management
   5. ขั้นตอนการทำ Lean Six Sigma & Lean Management
   6. เครื่องมือของ Lean Six Sigma & Lean Management Tools

   7. กลยุทธ์การปรับปรุงองค์กรและการดำเนินงานด้วย Lean Six Sigma & Lean Management

รูปแบบการฝึกอบรม

   - การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้วย Application Zoom


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Lean Six Sigma & Lean Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Lean Six Sigma & Lean Management, Lean Six Sigma, Lean Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด