หลักสูตร Excellent Helpdesk Workshop 2022

รหัสหลักสูตร: 66432

จำนวนคนดู 2054 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Excellent Helpdesk Workshop 2022
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในยุคแห่งการบริการที่มีภาวะความตรึงเครียดของลูกค้า  “การบริการอย่างเข้าใจ และแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิงต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายในหรือลูกค้าภายนอกองค์กร เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการของ Helpdesk จึงเป็นทั้งผู้คอยให้ความช่วยเหลือ และรองรับอารมณืของลูกค้า

     ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะสร้างความเป็นเลิศให้แก่ Helpdesk นอกจากการบริการอย่างมืออาชีพ พนักงาน Helpdesk จะต้องมีความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง มีการขั้นตอนการทำงานอย่างชาญฉลาดรวมถึงชาญฉาดไหวพริบและเทคนิคประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

     หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้า เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการยุทธวิธีและเทคนิคด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1.  Over view service of Helpdesk
   2.  วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า (Helpdesk)
   3.  คุณลักษณะเฉพาะของพนักงาน Helpdesk
   4.  7 เทคนิคบริหารและจัดการกับลูกค้าเจ้าอารมณ์
   5.  Smart Thinking สุดยอดแนวคิดพิชิตใจลูกค้า
   6.  Role Play สุดยอดแนวคิดพิชิตใจลูกค้า
   7.  เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน Helpdesk  อย่างมืออาชีพ
   8.  การรับมือกับลูกค้าแต่ละประเภท


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Excellent Helpdesk Workshop 2022
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Excellent Helpdesk Workshop 2022, Excellent Helpdesk Workshop 2022, อบรม การบริการ, อบรม หลักสูตร Excellent Helpdesk Workshop 2022, อบรม Excellent Helpdesk, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด