การบริหารจัดการ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค” “แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การควบคุม จัดการ การรมยาแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย”

รหัสหลักสูตร: 66918

จำนวนคนดู 180 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารจัดการ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค” “แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การควบคุม จัดการ  การรมยาแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย”
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

สัตว์รบกวนและแมลงศัตรูพืชที่พบบ่อยในสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด นั้นสามารถเป็นพาหะของแบคทีเรียและไวรัส รวมถึงปรสิต ได้ รวมถึงการทำลายให้เกิดความเสียหาย

โดยจากงานวิจัยในปัจจุบัน พบว่าสินค้าทางการเกษตร ยังพบสารเคมีจากการกำจัดศัตรูพืข ที่ใช้โดยขาดความรุ้ ความเข้าใจ จึงทำให้ผู้บริโภค ไม่ปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าทางการเกษตร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงสารเคมีที่สามารถใช้กำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึง การกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุยาฆ่าแมลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
08:30 - 09:00 น.•ลงทะเบียน

09:00 - 10:30 น.•หลักการและเหตุผลของการกำจัดแมลงศัตรูพืช

                          •ชีววิทยาของแมลงศัตรูพืช

10:30 - 10:45 น.•พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 - 12:00 น.•การป้องกันอันตรายจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

12:00 - 13:00 น.•พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30 น.•พิษและอันตรายจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                                                                                                                                                                                                            •การเลือกและการสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

                          •การรมยาที่ถูกต้องและปลอดภัย

14:30 - 14:45 น.•พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:30 น.•คำแนะนำการป้องกันการกำจัดแมลงศัตรูพืช

                          •การทำลายสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชที่เหลือใช้และภาชนะบรรจุ

                          •วัตถุอันตรายกำจัดแมลง ไร กำจัดแมลงศัตรูพืช ที่ห้ามใช้ทางการเกษตร•

-หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจข้อกำหนดมาตรฐาน ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่เกี่ยวข้องกับ :

1 การวางแผนในการควบคุม การใช้ยาฆ่ามแลง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 ระดับผู้บริหาร

 ระดับผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนก

 เจ้าหน้าที่R เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ (QA/QC)

 ผู้ที่สนใจทั่วไปR HACCP Team /Food Safety Team


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค” “แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การควบคุม จัดการ การรมยาแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ชีววิทยาของแมลงศัตรูพืช, การป้องกันอันตรายจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การรมยาที่ถูกต้องและปลอดภัย, การเลือกและการสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) #เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถพัฒนาได้แบบไม่มีขีดจำกัด