หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control Requirement and Implement)

รหัสหลักสูตร: 67342

จำนวนคนดู 401 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control Requirement and Implement)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงประกอบการจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่มี คุณภาพสูง แต่ขณะเดียวกันต้องลดราคาขายลง เพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น มิฉะนั้นการอยู่รอดของผู้ประกอบการจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประกอบการในการปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับการบริหารระบบการผลิตโดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติ และหัวหน้างานได้จัดเก็บข้อมูล เฝ้าติดตามและวัดผลดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน แต่ละกิจกรรม โดยการใช้ SPC ไปประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการ เป็นหลักการบริหารระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กรโดยรวมทั้งหมด ระหว่างผู้ส่งมอบ, ผู้ผลิต, พนักงาน, เครื่องจักรอุปกรณ์, วัตถุดิบ, วิธีการทำงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในเชิงการป้องกันมากกว่าการตรวจจับความไม่สอดคล้องของผลิตภัณฑ์ และ/หรือกระบวนการ ดังนั้นฝ่ายบริหาร และ ผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจในการเลือกเครื่องมือสถิติ (SPC) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการควบคุมกระบวนการ – เน้นความหมายในเชิงประยุกต์

2.การแจกแจงของข้อมูลแบบปกติ (Normal Distribution)

3.ความน่าจะเป็น (Probability)

4.แนวความคิดด้านความผันแปร (Types of Variation)

5.กลไกของแผนภูมิควบคุม

6.ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิควบคุม

7.แผนภูมิควบคุมประเภทต่างๆ

8.Variable Control Charts

9.Attribute Control Charts

10.การวิเคราะห์ข้อมูล/แผนภูมิควบคุม (Analysis of the Chart)

11.แผนงานแก้ปัญหาแบบครั้งคราว (OCAP)

12.การประมาณค่าความผันแปร

13.การประเมินความสามารถกระบวนการระยะสั้น Cp, Cpk

14.การประเมินความสามารถกระบวนการระยะยาว Pp, Ppk

15.การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางปรับปรุง

16.การประเมินความสามารถกระบวนการผ่านแผนภูมิควบคุม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่ดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control Requirement and Implement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแจกแจงของข้อมูลแบบปกติ, แนวความคิดด้านความผันแปร, กลไกของแผนภูมิควบคุม, แผนภูมิควบคุมประเภทต่างๆ, การประมาณค่าความผันแปร, การวิเคราะห์ข้อมูล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด