หลักสูตร การควบคุมคุณภาพเอกสารในระบบ ISO9001 สำหรับ DCC

รหัสหลักสูตร: 67159

จำนวนคนดู 1270 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพเอกสารในระบบ ISO9001 สำหรับ DCC
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     ISO 9001 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพและสิ่งที่จะต้องสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในระบบการบริหารเอกสารตามข้อกำหนดทุกคนและทุกแผนกมีส่วนเกี่ยวข้องและการทำหน้าที่ของ DCC เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องควบคุมเอกสารในระบบให้มีคุณภาพคือเอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารในองค์กรในระบบ ISO และบางเอกสารใช้อ้างอิงข้อมูลต่างๆ และเป็นความลับขององค์กรเราจึงต้องจัดเก็บให้เป็นระบบรวมถึงการจัดทำระบบคุณภาพ ISO ขององค์กรก็ให้ความสำคัญในระบบเอกสารและข้อมูลเราต้องเข้าใจเอกสารที่เป็นฉบับจริงและการจัดเก็บที่เหมาะสมการแจงจ่ายการควบคุมการเข้าถึงและการนำไปใช้อย่างเป็นระบบหมวดหมู่ที่ถูกต้องการจัดการบริหารงานเอกสาร (Document Management) และข้อมูลได้ตามข้อกำหนดของระบบ ISO มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการเขียน Flow Chart การรหัสเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลที่เป็นระบบและได้ตามมาตรฐานของระบบ ISO 9001 อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการระบบ ISO 9001:2015

3.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการควบคุมในการชี้บ่งการจัดเก็บการป้องกันการนำออกมาใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บและการทำลายบันทึก

4.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าแนวทางวิธีการควบคุมเอกสารและบันทึกในระบบ Hard Copy และเก็บเอกสารเป็นดิจิทัลตั้งชื่อไฟล์อย่างถูกต้องและเหมาะสม


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 การจัดการเอกสารและข้อมูลในระบบ ISO 9001:2015

 •  เอกสารข้อมูลที่กำหนดเป็นมาตรฐานในระบบ ISO 9001
 •  เอกสารข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานคุณภาพในองค์กร
 •  เรียนรู้โครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการของระบบคุณภาพ
 •  วิธีการเขียน Flow Chart การรหัสเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลที่เป็นระบบ และได้ตามมาตรฐานของระบบ ISO 9001
 •  วิธีการควบคุมในการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก
 •  เทคนิคและวิธีการในการจัดทำและปรับปรุงเอกสารตามข้อกำหนดของระบบ ISO
 •  การควบคุมเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องตามระบบ ISO 9001
 •  คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ

Module # 2 การบริหารงานเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์

 •  แนวคิดและ Concept ในการปรับเปลี่ยนการทำงานแบบเดิมและแบบใหม่ (อิเล็กทรอนิกส์)
 •  ประโยชน์ของการสแกนเอกสารเป็นดิจิทัลไฟล์
 •  เทคนิคการจัดเก็บไฟล์ดิจิทัล การตั้งชื่อไฟล์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 •  ความเข้าใจในการออกแบบโครงสร้าง การทำดัชนีในการแสกนในการจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์

สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ


รูปแบบการสัมมนา (แบบ ACTIVITY BASED LEARNING)

 •  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม
 •  การถาม-ตอบ ยกตัวอย่าง
 •  Workshop


วิทยากร
ดูประวัติ

วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

อบรมสำหรับองค์กร (งานธุรการ เลขานุการ, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรด้านบริการ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ธุรการ สำนักงาน ควบคุมเอกสาร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การควบคุมคุณภาพเอกสารในระบบ ISO9001 สำหรับ DCC
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบ ISO9001 สำหรับ DCC, ISO 9001, การบริหารงานเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์, เทคนิคการจัดเก็บไฟล์ดิจิทัล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง