“เขียน = ค้นพบตัวเอง” ประจำปี ๒๕๕๙

รหัสหลักสูตร: 27930

จำนวนคนดู 687 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

“การเขียนลักษณะนี้มิใช่การเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานแต่เป็นการค้นหาและการเดินทางเพื่อการรู้จักตนเอง เสมือนหน้ากระดาษคือบานกระจกเงา เมื่อเราเขียนในกระบวกการนี้ คือการที่เรากำลังส่องดูตน หัวข้อ การเขียน = ค้นพบตัวเอง ถือเป็นหัวข้อการอบรมแรกของหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิตกึ่งออนไลน์ ก่อนที่จะก่อเกิดเนื้อหาการอบรมการเขียนเพื่อการบำบัดเยียวยาและการภาวนา ตามลำดับ


สำหรับผม ผู้สอนและผู้เชื้อเชิญให้เราร่วมเดินทางผ่านปลายปากกาและเส้นสี การเขียนเพื่อย้อนมองตนถือเป็นประสบการณ์ช่วงแรกของการค้นคว้าการเขียนกับการพัฒนาชีวิต โดยใช้ลมหายใจและวิญญาณของตน ส่องดูตนเองหลากหลายด้านและผ่านอุบายการเขียนหลากหลาย ก่อนจะเริ่มตกผลึกจากประสบการณ์สังเกตความเป็นตัวตน ทดลองสอน สำเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง ก่อนการเขียนเชิงกระบวนการจะเริ่มชัดเจนและทักษะการให้คำปรึกษาเชิงการสะท้อนร่วมกันจะหนักแน่น ผมประจักษ์ว่าการเดินทางเพื่อการค้นหาตนหรือเพื่อรู้จักตนเองมิใช่เส้นทางที่ตายตัวและสุดสายง่ายดาย กลไกการยึดมั่นและการปล่อยปละยังคงปิดบังตาเราอยู่หลายครั้งหลายหน ผมเองก็ได้แรงใจในการเดินทางเส้นทางนี้จากผู้เรียนหลายท่านที่แวะเวียนและบ้างติดตามต่อเนื่อง แรงใจที่ว่านั้นเกิดจากความอัศจรรย์ของการค้นพบที่เกิดขึ้นทุกก้าวย่างของตัวอักษรบนหน้ากระดาษ


การเขียนแบบนี้มิต้องการให้เราเขียนดีหรือเขียนเก่ง มิใช่การสื่อสารภายนอกหรือการแสดงออก แต่เป็นการเขียนเพื่อเขียนค้นหาตน เพื่อรู้จัก รู้ทัน รู้ใช้ และรู้ละวาง เพราะฉะนั้นผมจะไม่เน้นให้เราเขียนเป็นผลงานชิ้นดี การสร้างสรรค์งานเขียนให้เป็นผลงานชิ้นเลิศย่อมมีความสำคัญ แต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนนี้ นี่คือขั้นตอนของผู้เริ่มต้น ผู้จรดปลายปากกาแม้ไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไร ขั้นตอนของผู้เริ่มต้นนี้ย่อมเปี่ยมด้วยความกลัว ความลังเลสงสัย ความไม่เชื่อมั่น เราอาจกระทบกับขอบของการยึดถือสิ่งที่เราเป็น เพราะยังมีอีกหลายสิ่งมากมายที่เราไม่รู้จักตนว่ามีอยู่และเป็นอยู่เช่นกัน


การอบรมของสถาบัน ผมตั้งใจมั่นว่าจะสร้างสรรค์การอบรมคุณภาพแต่เก็บค่าใข้จ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในแง่ที่คนทำงานพออยู่พอกินและไม่ลำบากขัดสน เรากล้าทวนกระแสว่าการอบรมที่ดีจะต้องมีราคาสูง ยิ่งการอบรมขั้นสูงขึ้นยิ่งมีราคาแพงขึ้น เราตั้งใจให้การอบรมของเราเข้าถึงผู้คนหลากหลายกลุ่ม มิได้ต้องการร่ำรวยบนความปรารถนาที่จะบรรลุสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งอยู่ในตัวพวกเราทุกคน แม้ความรู้ที่ผมสอนและนำทางให้ก็มิใช่สิ่งไกลตัวไปจากผู้เรียนเลย การเก็บอัตราค่าใช้จ่ายของการอบรมเราจึงมีลักษณะเป็นอัตราการบริจาคตามกำลังทรัพย์ ให้เรามีโอกาสเลือกจะสนับสนุนกิจกรรมของเรามากน้อยเท่าใด


จิตใจที่คิดจะให้ เป็นสุขกว่าจิตที่คิดจะรับ ยังเป็นคำเตือนใจที่ผมใช้แม้ในยามปลายปีที่ผลประกอบการของสถาบันขาดทุน แต่เรายังมีความสุขที่จะทำงานนี้


การอบรม “เขียน = ค้นพบตัวเอง” ทั้งรูปแบบการเรียนในห้องและผ่านออนไลน์ทางไกล มีเนื้อหาหลักประกอบด้วยการเขียนเพื่อสะท้อนตนเองผ่านหลากหลายมุมมองและด้านต่างๆ เราจะเรียกว่ารู้จักตัวตนอันหลากหลายก็ว่าได้ เนื้อหาส่วนที่สองว่าด้วยสิ่งที่ดีและสิ่งที่เราต้องหล่อเลี้ยงให้เติบโตในความเป็นตัวเรา มากกว่าข้อดีข้อเสีย ผมเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ของเรามีหลากหลายกว่านั้น แต่เราก็ต้องกล้าเผชิญหน้าทั้งด้านมืดและด้านสว่างในตนเอง เนื้อหาส่วนที่สามคือเบื้องหลังการเป็นตัวตนหรือการยึดถือต่างๆ ของเรามีสิ่งใดอยู่เบื้องหลัง ส่วนที่สามนี้เป็นเนื้อหาที่ผมตั้งใจเพิ่มเติมจากการอบรมหัวข้อเดียวกันนี้ที่ผ่านมา โดยใช้การให้คำปรึกษาและแนะนำกระบวนการต่อยอด


การเรียนผ่านทางไกล หรือรูปแบบที่สองเป็นลักษณะพิเศษของการอบรมของเรา เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้ทางจิตปัญญาที่ประสานการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับการอบรม กล่าวคือ เป็นการเรียนรู้ผ่านของจริง ผ่านชีวิตจริงนอกห้องเรียน ให้เราได้ฝึกทักษะชีวิตพื้นฐานไปพร้อมกับการอบรมทางไกล เช่น การจัดการตนเอง การแบ่งเวลา และสมาธิ


วิธีการเรียนกึ่งออนไลน์คือ เราทำกิจกรรมผ่านกระบวนการบันทึกซึ่งผมจะร่วมแนะนำขั้นตอน โดยให้เราเลือกหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจ ลงมือทำบนหน้ากระดาษสมุดของตนเอง แล้วแชร์ภาพบันทึกและการสะท้อนความรู้สึก ความคิด และบทเรียน ผ่านกลุ่มอีเมล์หรือกลุ่มเฟสบุ๊ค การเรียนกึ่งออนไลน์มีลักษณะเด่นคือเราได้ลงลึกระดับบุคคลมากกว่าในห้องเรียน แต่การเรียนในห้องก็มีเสน่ห์อีกแบบคือบรรยากาศของรับฟัง มีพลังของการโอบอุ้มและพลังของการนำทางที่มาจากกระบวนการและเพื่อนร่วมเรียน


เราให้เวลา ๕ สัปดาห์สำหรับการเรียนรู้ทางไกล หมายถึงใน ๕ สัปดาห์นี้เราจะลงมือทำและร่วมแลกเปลี่ยนมากน้อยเพียงใดก็ได้ ตามความสะดวกของตน โดยที่ผมจะคอยติดตามและรับฟังตลอดทั้ง ๕ สัปดาห์ และหากช่วงใดไม่ว่างก็จะขยายเวลาให้ตามความเหมาะสม ถือเป็นการเดินทางร่วมกันระยะยาว และหลายท่านที่ร่วมเรียนก็แวะเวียนเรียนซ้ำ บันทึกจาริกรอยเท้าแห่งตัวตนผ่านกาลเวลา แต่แม้ท่านที่สะดวกเรียนรู้ด้วยกัน ๒ วัน ผมก็เชื่อมั่นในพลังของการแสวงหาของเราจะพาก้าวเดินต่อไป บทเรียนจากการเรียนรู้ในห้อง ๒ วันจะช่วยเสริมความเข้าใจและความมั่นใจในการเขียนเพื่อค้นคว้าตนด้วยตนเองในภายหน้า


การเรียนทั้งทางไกลกับในห้องเรียนของการอบรมชุดนี้ นอกจากผมจะเป็นผู้สอนแล้ว ยังมีน้องแพรเป็นผู้ช่วยสอนกึ่งออนไลน์และประสานงาน คงช่วยแบ่งเบาภาระของผมได้มาก และช่วยเติมสีสันที่ขาดไปของกระบวนการอบรม น้องแพรเองมีทักษะด้านการคิดเชื่อมโยงและการเขียนเพื่อใคร่ครวญตนมาตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมอบรมกับผมอยู่แล้ว ถือโอกาสให้น้องแพรได้ฝึกทักษะการนำกระบวนการไปด้วยเลย โดยผมจะคอยติดตามเช่นกัน


ท้ายข้อความประกาศข่าวการอบรม ผมต้องขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังเกื้อหนุนให้เกิดการอบรมนี้ขึ้น เราจะไม่สามารถจัดอบรมในราคาหรือค่าใช้จ่ายเท่านี้เลย หากไม่มีนักเรียนเก่าผู้ช่วยประสานงาน และมีอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจในหลักสูตร ทำให้เราสามารถจัดกิจกรรมอบรมที่ได้ชื่อว่าน่าสนใจ มีคุณภาพ และไม่คิดค่าใช้จ่ายที่แพงได้อีกครั้ง ขอกุศลจากการดำเนินงานนี้ตอบทุกท่านทั้งที่ได้กล่าวมาและมิได้กล่าวถึง”


 


อนุรักษ์ ครูโอเล่


ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์

หัวข้ออบรมสัมมนา

หลักการพื้นฐาน

การอบรมหัวข้อ “เขียน = ค้นพบตัวเอง” เป็นหนึ่งในหลักสูตรการเขียนเปลี่ยนชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้จักตน โดยผ่านการเขียนเชิงกระบวนการ “Process Writing” ผสานจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาเชิงกระบวนการ การโปรแกรมจิตทั้ง NLP และ Hypnosis Therapy  โดยมีพื้นฐานของหลักธรรมและการภาวนา ร่วมกับองค์ความรู้ด้านการรู้จักตนหลากหลาย


สำหรับการอบรมในห้อง Workshop จะมีเนื้อหาเฉพาะแตกต่างจากการอบรมกึ่งออนไลน์ ดังนี้


๑. พื้นความรู้การเขียนกับการรู้จักตนเอง


๒. คุณค่าและความหมายของการค้นหาตน


๓. กระบวนการพื้นฐาน เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้


๔. ความเป็นตัวตนที่หลากหลาย


๕. การสำรวจตนเองผ่านกิจกรรมพิเศษ นอกเหนือจากการเขียน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เขียนเปลี่ยนชีวิต, รู้จักตนเอง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด