Service beyond Expectation

จำนวนคนดู 496 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

การบริการอย่างมืออาชีพเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น   สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการรวมทั้งผู้บริหารคือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า บริการอย่างไร..ที่เกินความคาดหวัง

          หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้าระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

หัวข้ออบรมสัมมนา

Module 1: ลูกค้า..... ในมุมมองใหม่ๆ

1.    

2.   :ก้าวต่อไป ให้เกินความคาดหวังของลูกค้า

3.    4.   (Personalized)

5.    :บริการลูกค้า แบบ Personalized

6.   

 

Module 2: เจาะลึกการบริการขั้นสูง

7.   8.    :“บริการด้วย Functional and EmotionalServices”  

 

9.    ServiceProcess ทั้งการขาย และ การบริการ

·        

·        

·        

·        

10. :ลงมือปฏิบัติ Service Process

11.กิจกรรม: วิเคราะห์การสนทนาจริง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, การบริการ, Service beyond Expectation, การบริการอย่างมืออาชีพ, การบริการเกินความคาดหวัง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด