ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

จำนวนคนดู 1225 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทางการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด ผลไม้ ฯลฯ) สมัครเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่ตลาดสากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION) ภายใต้แนวคิด “Growing Brand Sustainability” สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ พัฒนากลยุทธ์เข้าถึงตลาดใหญ่อย่างมีศักยภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การตลาด และผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาฟรี, ผู้ประกอบการ SMEs, สินค้านวัตกรรมทางการเกษตร, การสร้างแบรนด์, ปั้นแบรนด์, การตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด