เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

สุดยอดเทคนิคปิดการขาย ( The Incredible techniques for close the Deal )

รหัสหลักสูตร: 66617

จำนวนคนดู 63 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
สุดยอดเทคนิคปิดการขาย ( The Incredible techniques for close the Deal )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในโลกยุคปัจจุบัน ลูกค้ามีประสบการณ์จากการพบเจอ รูปแบบของการนำเสนอขายสินค้ามากมายเพราะการตลาดได้เข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Digital Marketing ,Personal Marketing, Special Marketing ลูกค้าจึงมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไป รวมจนถึงทางเลือกหรือช่องทางในการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายขึ้น แต่ในการขายที่จะต่อยอดธุรกิจได้ยาวนานหรือมั่นคงก็ยังเป็นรูปแบบการขายที่ต้องมีพนักงานขายเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเคย รูปแบบการขายที่ดีนั้นผู้ขายจะต้องมี ความเป็นนักบริการหรือผู้ให้จากใจจริง(Service Inner) เพราะการขายแบบเร่งยอดสมัยก่อนนั้น คือการสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันลูกค้า บีบเวลาให้ตัดสินใจเร็วขึ้น แต่ผลที่ตามมาลูกค้าอาจไม่ซื้อซ้ำและอาจทำได้เพียงครั้งเดียว และหายไปเลย
     หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในการทำงานวงการขายกว่า12 ปี ความรู้ต่าง ๆ ถูกรวบรวมออกมาเป็นหลักสูตรสำหรับใช้อบรม 1 วันเต็ม ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ กลวิธีอ่านใจลูกค้า ค้นหาความต้องการที่แท้จริง และเทคนิคในการนำเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า เพราะการขายที่ดีนั้นผู้ขายต้องขายแบบเนียนๆโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว แต่มีเทคนิคในการปิดการขายที่แข็งแกร่ง สามารถปิดการขายได้ทันเวลาที่ต้องการ และลูกค้ามีความสุขกับการได้ซื้อหรือใช้บริการ  
     เทคนิคปิดการขายขั้นสูง ( Advance Selling) เป็นเทคนิคพิเศษจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม จะสนุกกับการอบรมรูปแบบที่มีความสนุกสนาน การเล่าเรื่องและ การมีส่วนร่วมตลอดเวลา จะทำให้ชั่วโมงในการอบรมนั้นมีการตื่นตัวตลอดเวลา เนื้อหาและเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายทอดสามารถนำไปใช้ในงานได้จริง  ซึ่งหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้น จะเน้นไปทางด้านกระบวนการและวิธีในการเพิ่มยอดขาย ตามลักษณะของลูกค้าและธุรกิจแต่ละประเภท
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามการสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอปิดการขายได้ทุกระดับกับลูกค้าทุกประเภทเพื่อเข้าถึงคำว่ามืออาชีพ
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกผ่านแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างเส้นทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมายได้
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะสามารถวางแผนการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มเส้นทางในการหาลูกค้าใหม่ได้
   5.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเจรจาโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด และสามารถปิดการขายได้ ในระยะเวลาอันสั้น
   6.  เพื่อกำหนดเป้าหมายและวางแผนกลยุทธการเพิ่มยอดขายได้
   7.  เพื่อวิเคราะห์และเลือกเครื่องมือในการเร่งปิดการขายจากลูกค้าปัจจุบันได้
   8.  เพื่อสร้างยอดขายระยะยาวจากการซื้อเพิ่มได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรมและกำหนดการ

   1.  กระบวนการสร้างความสำเร็จในการขาย
   2.  เทคนิคการสร้างความประทับใจใน 1 นาที
   3.  เทคนิคการขายสินค้าให้ดูมีมูลค่าคุ้มค่า
Workshop
   4.  การเปิดใจลูกค้าก่อนการขายสินค้าและบริการ
             -    Enjoy
             -    สร้างจุดสนใจให้ลูกค้า
             -    Continued Affirmation
             -    Standing Room Only
   5. เทคนิคการปิดการขายขั้นสูง
   6. กลยุทธ์และเครื่องมือของปิดการขาย
   7. Upselling และ Cross-selling
   8. การวางแผนการขายและการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและ    สินค้าหรือบริการ
   9. การนำเสนออย่างมีทักษะ ด้วยศิลปะทางการขาย
             -    เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
             -    workshop ทดสอบการนำเสนอให้น่าสนใจ
             -    เจรจาอย่างรู้ทัน นำเสนออย่างรู้ใจ
             -    การสื่อสารที่ตรงใจ ด้วยการโน้มน้าวลูกค้า
             -    กฎเจรจาด้วยการหาเพดานเพื่อปิดการขาย
             -    การติดตามหลังการขจัดข้อข้องใจให้ตรงใจ
             -    กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ทางความคิดเชิงบวกกับลูกค้าเพื่อลดข้อโต้แย้ง
             -    หลักการนักขายแบบ CE โดยใช้พฤติกรรมลูกค้าเพื่อการขายเชิงรุก
             -    กิจกรรม สร้างรูปแบบการขายแบบ CE อย่างมืออาชีพ
   10.  Q/A ถาม & ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอดเทคนิคปิดการขาย ( The Incredible techniques for close the Deal )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: สุดยอดเทคนิคปิดการขาย, The Incredible techniques for close the Deal

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด