บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด ขอแจ้งปิดวันสงกรานต์ในวันที่ 12-15 เมษายน 2567 และจะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 (กรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ผ่าน LINE @seminardd)

หลักสูตร เทคนิคการขจัดความสูญเปล่าในงานจัดซื้อ ภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Lean Procurement Technique in Real Estate Industry) หลักสูตร 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 67098

จำนวนคนดู 863 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการขจัดความสูญเปล่าในงานจัดซื้อ ภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Lean Procurement Technique in Real Estate Industry) หลักสูตร 2 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดหามากมายหลายขั้นตอนกว่าจะมีบ้านขายได้หนึ่งหลัง มีคอนโดมิเนียมขายได้หนึ่งห้องทั้งหมดมีความ เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดหาทั้งสิ้น และงานจัดซื้อจัดหาเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ ต่อผลประกอบการของการจัดการอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น

     การจัดซื้อจัดหาที่มีกระบวนการที่สูญเปล่าจะเป็นอุปสรรคของความสำเร็จกระบวนการงานที่สูญเปล่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นผลเสียโดยทันที แต่เมื่อทบทวนด้วยหลักการและเครื่องมือที่เหมาะสมจะพบว่าในบางครั้งความสูญเปล่าเหล่านั้นเป็นการสูญเสีย เป็นต้นทุนที่แฝงอยู่เป็นมูลค่ามหาศาล

     การวิเคราะห์ความสูญเปล่า (Waste Assessment & Analysis) และ การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการทำงาน จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการหากนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดซื้อจัดหาเพื่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ด้วยแล้วก็จะเกิดประสิทธิภาพในงานจัดซื้อนั้นอย่างยิ่ง

     วิชานี้จึงมีความจำเป็นอย่างต่อนักจัดซื้อในสายงานอสังหาริมทรัพย์ที่ควรต้องเรียนรู้และนำไปประยุกต์ ใช้ให้เป็นประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กรต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
Day 1

  •  ความหมายและหลักการแบบ Lean(Meaning and Principle of Lean)
  •  ตัวการความสูญเปล่าทั้ง 9 ประการในงานจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (9 Waste in Procurement of Real Estate Industry)
  •  ขอบข่ายการจัดซื้อที่เหมาะสมเพื่องานอสังหาริมทรัพย์ (Scope of Purchasing ,Procurement and Sourcing for Real Estate)
  •  แนวทาง “คิดเพื่อลีน” ในกระบวนการจัดซื้อ(Think to lean procurement)
  •  เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการจัดซื้อ : Part 1 (Tools and Techniques of lean : part 1)

Day 2

  •  เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการจัดซื้อ : Part 2 (Lean Tools and Techniques : part 2 )
  •  แนวความคิดเพื่อการออกแบบกระบวนการจัดซื้อแบบลีน (Procurement Process Re-design to Lean concept )
  •  ลงมือวิเคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการจัดซื้อ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Waste Assessment in Procurement for Real Estate Industry : Workshop)
  •  การทบทวน “การลีน” กระบวนการจัดซื้อ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Lean Procurement Process Review)
  •  แนวนโยบายลีนทั่วทั้งองค์กร เพื่อจัดการความสูญเปล่าในองค์กรอสังหาริมทรัพย์ (Guidance for Total Lean Management Policy )


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•นักจัดซื้อในสายงานอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการขจัดความสูญเปล่าในงานจัดซื้อ ภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Lean Procurement Technique in Real Estate Industry) หลักสูตร 2 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการขจัดความสูญเปล่าในงานจัดซื้อ, Meaning and Principle of Lean, ตัวการความสูญเปล่าทั้ง 9 ประการ, แนวความคิดเพื่อการออกแบบกระบวนการจัดซื้อแบบลีน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด