หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

จำนวนคนดู 799 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ
4. เพื่อให้เข้าใจในลักษณะที่สำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อจะได้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ดียิ่งขี้น

หัวข้ออบรมสัมมนา

รายละเอียดวิชา รวม   69  ชั่วโมง

 1. การสร้างธุรกิจต้นแบบ
 2. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
 3. แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 4. การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
 5. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ
  • Market Feasibility
  • Operation Feasibility
 6. การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
 7. การวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
 8. การบริหารการเงิน
  • Financial Analysis
  • Financial Feasibility
 9. ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • การบริหารธุรกิจครอบครัว
  • การเป็นผู้ประกอบการในองค์การ
  • การบริหารธุรกิจที่กำลังเติบโต
 10. การพัฒนาทีมงาน
 11. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์

ภาคทันศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประเทศอิตาลี   20  ชั่วโมง


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Startup, Entrepreneur, ธุรกิจครอบครัว, ผู้ประกอบการ, ธุรกิจต้นแบบ, พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด