หลักสูตร HR as Coach and Facilitator

รหัสหลักสูตร: 65969

จำนวนคนดู 1507 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร HR as Coach and Facilitator
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          HR คือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในองค์กร เป็นผู้ที่ผลักดัน วางแผน ดำเนินการ แก้ไขปัญหา และนำพาบุคลากรและองค์กร ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่องค์กรตั้งไว้ HR ที่มีความสามารถจะมีคุณสมบัติหลากประการ ทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะต่างๆที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหาร และเป็นผู้ที่บุคลากรไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาต่างๆ ทักษะที่สำคัญที่ HR จำเป็นต้องมีในการทำงาน ณ ปัจจุบันคือ ทักษะ Coach และ Facilitator ทั้งสองทักษะนี้ มีความสำคัญที่จะสามารถพัฒนา นำพา คนในองค์กรไปสู่การคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ( Self – Solution Thinking ) ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดมี HR ที่มีทักษะด้าน Coach และ Facilitator จะนำไปสู่ผลักดันศักยภาพพนักงานที่ตรงจุดและสร้างสรรผลงานที่มีคุณภาพ นำพาให้เกิดความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน     


วัตถุประสงค์ (Objective)

     1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของ HR แบบ Coach และ Facilitator

     2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการในการ Coach และเทคนิคในการเป็นผู้นำที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในองค์กร

     3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ สร้างทักษะและแนวทางเพื่อนำไปผลักดันศักยภาพบุคลกร และนำไปใช้ในองค์กรตนเองได้


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


          1.  โลกแห่งการทำงานปัจจุบันที่มีการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลง

          2.  HR คือใครในองค์กร และมีบทบาทอย่างไร

          3.  Coach และ Facilitator คือใคร และมีบทบาทอย่างไร

          4.  ทักษะของ HR และบทบาทของ HR ในการโค้ช Coach

          5.  บทบาทของ HR ในการเป็น Facilitator

          6.  กระบวนการและขั้นตอนในการโค้ช รูปแบบ TAPS Model

          7.  การเข้าใจคนประเภทต่างๆ และหลักการที่ HR ควรตระหนักตาม SCARF Model

          8.  แนวทางการโค้ชและ Faเพื่อพัฒนาบุคลากร

               Workshop

          9.  เทคนิคการติดตามผลด้วย GROW Model

          10. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบ CFR

          11. การสร้าง SMARTER GOAL และการติดตามผลการปฏิบัติงาน

                Workshop

          12. ข้อควรระวังในบทบาทของโค้ชและ Fa ในองค์กร รวมทั้งปัญหาและแนวทางป้องกัน แก้ไข

          13. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำ โค้ชและ Fa เข้ามาใช้ในองค์กร

                สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60:40
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
HR ผู้บริหาร ผู้นำ ที่มีหน้าที่ดูแลพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร HR as Coach and Facilitator
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: HR as Coach and Facilitator

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด