สัมมนาอบรม การบริหารและพัฒนาองค์กร

หลักสูตรอบรมการบริหารงานองค์กร ทุกด้าน อบรม Risk Management อบรม Knowledge Management อบรม Business Development
ดูหมวดหมู่ย่อย สัมมนาอบรม การบริหารและพัฒนาองค์กร
102 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้